Pris til fynsk MRSA-ekspert

Fornem hæder til forskningsleder Hans Jørn Kolmos fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved OUH for hans arbejde med multiresistente bakterier.

Civilcourageprisen, som den hedder, er kun uddelt en gang tidligere. Det var i 1945 til penicillinets opdager, Sir Alexander Flemming.

Nu går prisen til professor, forskningsleder, dr.med. Hans Jørn Kolmos, fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved Odense Universitetshospital.

Det er Jydsk Medicinsk Selskab, der står bag prisen.

- Professor Hans Jørn Kolmos har i mere end 30 år kæmpet for at penicillin og andre antibiotika forbliver virkningsfulde, men den kamp er vi alle nu ved at tabe, fordi vi i sundhedsvæsenet og især i landbruget misbruger det medicinske fremskridt, som blev indledt med Alexander Flemings opdagelse. Trods landbrugsindustriens og danske myndigheders forsøg på at mistænkeliggøre ham, har Hans Jørn Kolmos fagligt og sagligt fastholdt kampen mod antibiotikaresistens i bakterier og andre mikroorganismer, lyder det i begrundelsen for prisen.

Jydsk Medicinsk Selskab vil derfor anerkende hans store indsats ved at tildele ham selskabets Pris for Civil Courage

Prisen blvier overrakt ved selskabets møde 23. april 2015.