Privathospital sendte patienter hjem uden nødvendig hjælp

Odenses sundhedsstab råber nu vagt i gevær. Privathospital udskrev patienter uden at sikre hjælp til genoptræning, pleje og praktisk hjælp.

Privathospitalerne spiller en afgørende rolle i indsatsen for at nedbringe den såkaldte corona-pukkel af udskudte operationer. Men nu viser det sig, at patienter er blevet sendt hjem uden mulighed for hjælp til genoptræning, pleje og praktisk hjælp. 

Det fremgår af en bekymring, som Odense Kommune har sendt til både Region Syddanmark og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

- Odense Kommune har den seneste tid erfaret, at flere borgere, der er blevet behandlet i regi af et privathospital, udskrives til hjemmet uden forudgående kontakt til kommunen. Dette på trods af, at borgeren efter udskrivelse har et behov for syge- og/eller hjemmepleje.

Sådan står der i en bekymringsskrivelse til Region Syddanmarks såkaldte Følgegruppe for Behandling og Pleje, der arbejder med at sikre patientens overgang fra sygehus til eget hjem.

Jette Mark Sørensen, der er sygeplejefaglig leder i Odense Kommune, fortæller, at det handler om at beskytte de svageste borgere

- Vi har heldigvis kun oplevet ganske få tilfælde. Men som kommune skal vi have besked om borgernes behov ved udskrivelse, ellers kan vi ikke sikre den rette hjælp. Vi reagerer nu for at sikre os, at det ikke sker igen, siger hun. 

Kendt problem

Både offentlige og private hospitaler er forpligtede til at underrette patientens bopælskommune, hvis patienten har behov for pleje, sygepleje, praktisk hjælp eller genoptræning efter en indlæggelse. 

Men det er angiveligt ikke første gang, opgaven er glippet for netop privathospitalerne.

I bekymringsskrivelsen til Region Syddanmarks såkaldte Følgegruppe for Behandling og Pleje, fremgår det, at Danske Regioner hele to gange tilbage i 2021 skrev til privathospitalerne for at minde dem om deres kontraktlige forpligtelse til at sende genoptræningsplaner og plejeforløbsplaner til deres patienters hjemkommuner.

Privathospitaler på himmelflugt

Antallet af patienter, som behandles på privathospital, er steget markant.

I 2019 blev knap 132.000 borgere henvist til udredning eller behandling på et privathospital.  Bare to år senere var det tal steget til mere end 172.000 borgere. Det viser tal fra Danske Regioner.

Årsagen er blandt andet coronapandemien, som fra foråret 2020 tvang de offentlige sygehuse til at udskyde mange operationer og behandlinger.

Samtidig er det offentlige sundhedsvæsen hårdt presset af blandt andet mangel på sygeplejersker.

Og tendensen I de første otte måneder af 2022 er 22 procent flere borgere henvist til et privathospital end i samme periode i rekordåret 2021.

Her på Fyn har corona også givet lange ventelister, hvilket har fået OUH til at opfordre patienter til at gå til privathospitalerne.