I det fynske folks tjeneste

Professor: Kommunalt fokus på verdensmål kan kvæle lokal aktivisme

Odense Kommune er på vej med ny verdensmålpolitik, der involverer selv de yngste borgere. Men det kan give bagslag, mener ekspert.

I Børnehuset Viben har børnene i mange år lært om affaldssortering og energi. Nu vil Odense Kommune lave politik for, hvordan FN's verdensmål skal integreres i hverdagen. Foto: Flemming Ellegaard

Der er ingen fare for, at hård og blød plastik havner i samme skraldespand i Børnehuset Viben.

Her er FN's 17 verdensmål en integreret del af hverdagen, og det betyder blandt andet, at emner som bæredygtig energi, miljø og klima kommer helt ned i børnehøjde. 

- Vi har været længe i gang. Det er nok de seneste tre-fire år, vi for alvor har været i gang, men vi har altid tænkt grønt, siger Nanni Fiil Adler, der er pædagogisk leder for Børnehuset Viben. 

Læs også Gamle huse koster klimaet én million ton CO2 om året

Men det er ikke kun i Børnehuset Viben, de yngste skal have verdensmålene helt ind under huden. Ifølge børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) skal kommunen vedtage en politik, der skal sætte retningen for kommunens arbejde med målene for verden. 

- Jeg tror faktisk, at det er ret vigtigt, at det har et kommunalt ophæng, fordi det på et tidspunkt også bliver nødvendigt at tage nogle beslutninger, siger rådmanden. 

Fakta

Odense Byråd nedsatte 21. marts 2018 "Verdensmål Udvalget", der skal forankre og integrere de 17 verdensmål i Odense Kommunes daglige arbejde, politikker og strategier.

I Børn- og Ungeforvaltningens rundspørge fra i 2019 svarede alle institutionsledere, at der hos dem arbejdes med verdensmål. 


Blandt de skoler, der deltog i besvarelsen, har cirka halvdelen verdensmål på skoleskemaet eller integreret i undervisningen.

68 procent af de skoler, som på tidspunktet for rundspørgen ikke arbejder med verdensmålene, overvejer at gøre det fremadrettet.

Se mere

Kan kvæle lokale initiativer

I 2018 nedsatte Odense Byråd det såkaldte Verdensmål Udvalget, der skal forankre og integrere FN's verdensmål i kommunens daglige arbejde. 

Den type kommunale tiltag kan dog få nogle utilsigtede konsekvenser, mener Dannie Kjeldgaard, der er professor ved SDU's institut for marketing og management.

Det er en balancegang med, hvor meget man skal trække den her verdensmålspolitik ned over noget, som er drevet af en grundlæggende aktivisme, interesse eller entusiasme for en bestemt ting

Dannie Kjeldgaard, professor, SDU

- Der er en risiko for, at det på en eller anden måde symbolsk kan kvæle den lokale aktivisme, siger han.

Professoren peger på, at det kan føre til et identitetstab, når mainstream organisationer optager aktivistiske eller politiske dagsordener. På den anden side er det vigtigt, at politikere og organisationer tager en dagsorden op, hvis der skal ske ændringer på stor skala.  

- Det er en balancegang med, hvor meget man skal trække den her verdensmålspolitik ned over noget, som er drevet af en grundlæggende aktivisme, interesse eller entusiasme for en bestemt ting, siger Dannie Kjeldgaard.

Initiativer skal arbejde sammen

I Børnehuset Viben er Nanni Fiil Adler ikke i tvivl om, at børnene lægger mærke til og adopterer bestemte måder at gøre tingene på. Det gælder også affaldssortering. 

- Børnene er meget opmærksomme på, hvad vi gør, siger hun. 

For Susanne Crawley Larsen er der ingen tvivl om, at de lokale politikere skal involvere sig for at sætte verdensmålene på dagsordenen. 

Læs også Unge i klimakamp: Lygtepæle i Odense skal kun tænde, når nogen nærmer sig

- Jeg tror faktisk, at det er ret vigtigt, at det har et kommunalt ophæng, fordi det på et tidspunkt også bliver nødvendigt at tage nogle beslutninger, siger hun.

Samtidig mener hun ikke, at politikerne skal blande sig i, om en børnehave har krydderurter, affaldsstation eller madpolitik. 

- Dét tror jeg ikke, vi skal blande os i, fordi så tager man netop energien og glæden ved det væk. Og man tager i øvrigt også kreativiteten væk.

03:19

Danni Kjeldgaard mener ikke, at der nødvendigvis er en modsætning mellem kommunale og private initiativer. De kan sameksistere, mener han, men politikere og organisationer skal passe på ikke at kvæle de lokale initiativer.

Luk video