Profilskoler på vej i Odense

En ny international folkeskole kan snart blive virkelighed i Odense. Politikerne vil give de enkelte folkeskoler hver sin profil, og det kan bane vej for en folkeskole med særlig vægt på sprog.

Engelsk fra 1. klasse og arabisk, tyrkisk eller persisk som valgfag i en odenseansk folkeskole. Sådan lyder forslaget fra et socialdemokratisk byrådsmedlem.

- vi skal have fokus på det internationale. vi skal give vores elever nogle kompetencer, og tosproget hed er en stor kompetence, som vi skal have udviklet i de rigtige rammer, siger Tim Andersen(S), der er byrådsmedlem og nyuddannet folkeskolelærer.

Tim Andersens forslag passer godt ind i den vision som Børn- og Ungeforvaltningen efter sommerferien fremlægger for folkeskolerne i Odense.

- Det at kunne flere sprog og at kunne gebærde sig i international verden, det bliver kompetencer som bliver efterspurgt i fremtiden hos vores børn, siger Børn- og Ungerådmand, Stina Willumsen(SF).

Politikerne lægger op til at de forskellige skoler fremover får deres egen selvstændige profil med særlig vægt på udvalgte fag.

- Jeg tror, at det er vigtigt at anerkende at både skoler og elever er forskellige, og skolerne skal have lov at være forskellige fra hinanden med udgangspunkt i de børn de har, siger Stina Willumsen.

Konkurrence til privatskoler

I dag vælger mange to-sprogede forældre privatskoler, fordi deres børn ikke får modersmål-undervisning i folkeskolen - men det kan en international skole lave om på.

- Vi skal styrke folkeskolerne for at tage konkurrencen op med folkeskolerne. Mange tosprogede forældre vælger folkeskolen fra, fordi børnene ikke får modersmålsundervisning, og det synes jeg er et problem, siger Tim Andersen.