I det fynske folks tjeneste

Projekt for svage fik stik modsat effekt

26 millioner kroner dyr indsats for patienter i Odense lukkes ned: En evaluering har vist, at de har klaret sig dårligere end kontrolgruppen.

Ældre og borgere med forskellige stresssygdomme fik ikke et bedre forløb med Integrated Care.

Projektet Integrated Care, der skulle skabe mere sammenhængende patientforløb for ældre og borgere med stress, angst og depression i Odense, har haft den stik modsatte effekt af den forventede.

En evaluering viste, at de ældre patienter i projektet var længere tid om at blive raske og havde flere genindlæggelser end kontrolgruppen, og at borgerne med stress, angst og depression var sygemeldt fra jobbet i længere tid. Regionsrådet har på baggrund af evalueringen valgt at lukke projektet ned.

Formanden for Region Syddanmarks sundhedssamordningsudvalg Tage Petersen (V) er ked af, at Integrated Care ikke levede op til forventningerne:

- Sundhedsvæsenet er under pres i disse år, og vi må hele tiden nøje overveje, hvad vi bruger vores ressourcer til. Derfor er vi også nødt til at tage konsekvensen af evalueringen og lukke projektet. Når det så er sagt, må vi holde fast i, at det er vigtigt at turde prøve nye ting af, hvis vi skal blive ved med at forbedre vores sundhedsvæsen, siger han.

Han understreger dog, at både de ældre patienter og de stressramte borgere har oplevet indsatsen som relevant, meningsfuld og positiv.

- Det viser, at grundtanken i projektet er god nok. Så selvom projektet ikke førte det med sig, som vi håbede, betyder det ikke, at kræfterne er spildte. Vi har lært meget af projektet, og derfor har vi også sat ressourcer af til at samle op på de centrale læringspunkter, så vi får alle de gode erfaringer med os.

De patienter, der allerede er inde i projekt Integrated Care, fortsætter i deres forløb, der varer indtil udgangen af september i år, men der lukkes for tilgangen af nye patienter.

De første patienter blev tilknyttet i september 2014, og forinden havde Region Syddanmark, Odense Kommune og PLO Syddanmark givet hinanden håndslag på, at de ville styrke samarbejdet. Siden da har 501 patienter med stress, angst og depression og 256 ældre medicinske patienter været tilknyttet Integrated Care.

Indsatsen indtil nu samt den afsluttende indsats i 2016 og 2017 kommer samlet set til at koste 26 millioner kroner – heraf 16 millioner kroner fra regionen og 10 millioner kroner fra Odense Kommune.