Psykiatrien ramt af sparekniven

Den almenpsykiatriske afdeling i Odense skal skaffe 32 millioner kroner. En del af planen går ud på ikke længere at bruge vikarer, ligesom en fast intern virkarpulje bliver lukket ned. I stedet skal plejepersonalet arbejde på tværs af de otte døgnafsnit på Almenpsykiatrisk Afdeling.

Planen betyder også, at nogle døgnpladser samles. Blandt andet rykkes behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser til et andet afsnit.

Generelt vil afdelingen have øget fokus på at tilbyde patienterne ambulant behandling.

- God behandling er ikke altid det samme som en plads i en seng. Vi vil følge strategien i Region Syddanmarks plan for fremtidens psykiatri og fremover vælge den ambulante løsning, når det er muligt, siger ledende overlæge Thorkil Sørensen.

- Samlet set betyder disse initiativer, at færre medarbejdere vil give vores patienter den samme gode behandling. De betyder også, at vi fremover vil gå mere utraditionelt til værks og udelukkende gøre brug af vores egne medarbejderressourcer frem for timelønnede vikarer, der belaster budgettet rigtig meget, forklarer Thorkil Sørensen.