Psykisk syge skal væk fra Odense Arrest

Alt for mange psykisk syge bliver indsat i Odense Arrest. Derfor får arresten nu såkaldte satspuljemidler til at ansætte en psykiater og en sygeplejerske, så psykisk syge kan undgå varetægtsfængsling.

Kriminalforsorgen har afsat i alt 24 millioner kroner til projektet, der skal forsøge at forhindre, at psykisk syge bliver indsat i arresten.

Odense Arrest får 2,3 millioner kroner til at køre et pilotprojekt i tre år.
Pengene skal bruges til ansættelse af en psykiater og en sygeplejerske, der skal vurdere de indsatte før de bliver sat i varetægtsfængsling i arresten.

- Udgangspunktet er at psykisk syge ikke høre hjemme i arrresten, men på en psykisk institution. For alle i fængslerne er det en dårlig ting, at der er psykisk syge i fængslerne. Specielt den psykisk syge der bliver fængslet får det skidt. Medindsatte får også skidt og de ansatte får det skidt, siger arrestforvarer i Odense, Frits Christensen.

Derfor skal alle varetægtsfængslede fremover udfylde et spørgeskema, og hvis det bliver vurderet at de indsatte er psykisk syge vil de blive sendt til en institution i stedet.

Hvert år er der 400-500 varetægtsfængslede i Odense.