Rådmænd raser: - Nyt forslag samler magten hos borgmesteren

Borgmesteren foreslår en fælles administrativ enhed på tværs af forvaltningerne. Venstre og Konservative raser, mens SF nøjes med at udtrykke skepsis overfor forslaget.

Når borgmester Peter Rahbæk Juel torsdag klokken 12 indleder forhandlingerne om næste års budget smider han et forslag på bordet, som går ud på at spare 20 millioner kroner ved at oprette én fælles administration på tværs af forvaltningerne.

Flere af rådmændene tager på forhånd afstand fra forslaget.

- Vi bliver reelt sat under administration med det her forslag. Det er et forsøg på at ændre vores styreform ad bagvejen, siger ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K).

Rådmand i by- og kulturforvaltningen, Christoffer Lilleholt er enig:

- Hvis det her vedtages, vil det være første skridt mod en afskaffelse af mellemformstyret, som vi har haft i Odense i mange år.

Så langt vil rådmanden i social- og beskæftigelsesforvaltningen Brian Dybro (S) dog ikke gå i sin kritik, men finder dog ideen dårlig.

 - Vi skal altid se på, om kommunens administration kan fungere bedre og billigere. Men hvis vi skal i gang med centralisering, så kræver det et langt mere grundigt forarbejde. Det er ikke seriøst, at man har siddet og sjusset sig frem via nogle job-betegnelser i en telefonbog, lyder det fra SF-rådmanden.

Forslaget i detaljer

Forslaget hviler på et notat fra Borgmesterforvaltningen, som har set nærmere på mulighederne for effektiviseringer og besparelser på administrationen

I følge notatet kan mange af de ting, som i dag ligger ude i forvaltningerne, samles i en fælles administrativ enhed på tværs af af Odense Kommune. Det gælder blandt økonomi, jura, kommunikation, HR og IT. 

- De stærke faglige miljøer, der skabes i store fælles administrative enheder, kan sikre de rette medarbejderkompetencer og øge robustheden i organisationen i forhold til for eksempel personaleomsætning på især højt specialiserede områder, skriver forvaltningen.

Rådmændene, som modtog notatet i går, tvivler dog stærkt på,  at der kan hentes besparelser i det omfang, som forvaltningen har anslået.

- Vi skal i så fald have belyst det her meget mere grundigt. Jeg tror ikke, at det er realistisk at finde så mange penge, siger rådmand Christoffer Lilleholt (V).

- Der kan være områder, hvor centralisering giver mening. Men det må ikke gå ud over den demokratiske indflydelse i de politiske fagudvalg eller sænke kvaliteten overfor borgerne, siger rådmand Brian Dybro (SF).

- Det her notat bærer præg af at være lavet lige op til budgetforhandlingerne. Jeg synes, at vi før har set mange af den slags hurtige løsninger, som ikke holder stik, siger rådmand Søren Windell (K).

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den radikale rådmand, Susanne Crawley.

Borgmester afviser

Borgmester Peter Rahbæk Juel afviser kritikken. Han siger til TV 2 Fyn, at forslaget alene handler om at styrke velfærden.

- De penge, som spares på forslaget, skal bruges til at sikre bedre forhold til byens ældste borgere, siger borgmesteren.

- Vi har fem fag-forvaltninger, som hver har noget juridisk personale, de har også hver deres HR-personale og de har hver deres kommunikationsfolk. De folk kan vi sagtens trække på ét sted. Der kan spares et to cifret millionbeløb, og det vil jeg gerne prioritere, siger Peter Rahbæk Juel (S).

- Det vigtigste er, at vi får løst opgaverne. Vi har i forvejen andre funktioner, som er samlet et sted. Vi har for eksempel en stærk jura-afdeling, og vi har ikke brug for små jura-afdelinger i alle forvaltningerne. Der skal vi jo lære at trække på samme afdeling, vi er jo kun én kommune.

Mange kongedømmer

Chefredaktør Arne Ullum fra netportalen NB Kommune er ikke i tvivl om, at der kan spares penge på at oprette en fælles administration på tværs af forvaltningerne i Odense Kommune.

- Det er klart, at man kan gøre tingene meget mere effektivt ved at samle noget af det i en fælles administration. Det kender man i forvejen i de udvalgsstyrede kommuner.

Men det vil samtidig betyde mindre magt til rådmændene, siger chefredaktøren.

- Det vil være en svækkelse af mellemformstyret. De store universitetsbyer har en række kongedømmer, som også vil have indflydelse, og det giver mindre effektivitet, lyder det fra chefredaktøren.