Rådmand med rod i regnskaberne: Ulovligt anpartslån, for sen betaling af moms og rod i bogholderiet

Rådmand Søren Windell har overladt det til det offentlige at rydde op i selskabet Soeren Group Aps, hvor han i 14 år har været direktør. Selskabets historik afslører for sent betalt moms, ulovligt aktionærlån og rod i regnskaberne.

Ulovligt anpartslån, for sen betaling af moms og rod i bogholderiet.

Sådan ser det ud, når man gennemgår den konservative rådmand Søren Windells private selskab, Soeren Group ApS, der gik konkurs den 21. januar i år.

Et selskab som den odenseanske ældre- og handicaprådmand var direktør for før og sideløbende med jobbet som rådmand, hvor han er øverste ansvarlig for et budget på 2,3 milliarder kroner.

quote Med den regnskabshistorik, man har haft, er det svært at fæstne lid til nogen af de senere regnskaber overhovedet

Thomas Riise Johansen, professor i regnskab ved CBS, om regnskaberne i Søren Windells private selskab, Soeren Group ApS

"En rodebutik" kalder Thomas Riise Johansen, professor i regnskab ved Copenhagen Business School (CBS), regnskaberne i selskabet, som han har gennemgået for TV 2 Fyn.

- Det er ret alvorlige ting, der er i selskabets historik. I de tidlige år var der hyppige udskiftninger af revisorer. Der står direkte i revisorerklæringerne, at der er rod i bogholderiet, at bogføringsloven i flere år ikke har været overholdt, at der har været for sen indsendelse af regnskab, for sent afholdt generalforsamling og for sen indbetaling af moms, siger Thomas Riise Johansen til TV 2 Fyn.

Når man kigger på regnskaberne fra firmaet viser det sig, at selskabet fire gange har indbetalt moms for sent, en gang har ledelsen taget ulovligt anpartslån i selskabet, og den 21. januar i år afsagde skifteretten konkursdekret over selskabet, fordi det ikke har afleveret regnskab for 2019 til Erhvervsstyrelsen til tiden.

Underskud

I 2006 blev Søren Windells mor ejer, og i 2007 trådte han selv ind i selskabet som direktør. Fra starten med adresse i Espergærde og fra 2016 i Odense. 

Men nogen guldrandet forretning blev det aldrig, og da skifteretten trak stikket den 21. januar i år, var det med et underskud i 2018-regnskabet på 187.000 kroner, kortfristet gæld på 414.000 kroner – og en egenkapital på 36.000 kroner.

Sådan er Soeren Group ApS organiseret.
Sådan er Soeren Group ApS organiseret.
Foto: TV 2 Fyn / Grafik

Ifølge selskabets egne oplysninger har det beskæftiget sig med service, handel, transport, events og investering.

I 2008 kan man læse i ledelsesberetningen, at selskabet mistede sin største kunde, nemlig en kørselskontrakt med gratisavisen Metroxpress. Siden har det ikke være muligt at læse ud af regnskaberne, hvad aktiviteterne præcist har været.

Konkursen i januar er den seneste af tre selskabsopløsninger, som Søren Windell har været involveret i - i sin over 20 år aktive erhvervskarriere.

Fra 1998 til 2006 var Søren Windell deltager i rengøringsselskabet BT Service, der ophørte i 2006.

Fra 1999 til 2001 var han direktør i Free Talk ApS, der inden regnskabsaflæggelse blev tvangsopløst for ikke at overholde formalia i selskabsloven, og i 2009 blev selskabet Soeren Thomassen ApS lukket efter konkursbegæring udløst af endnu en tvangsopløsning. Selskabet blev to år og nåede aldrig at aflevere regnskab.

Gæld flere steder

I cirkulæreskrivelsen fra kuratoren i Soeren Group kan man se, at Skat har 24.000 kroner til gode. Derudover skal kurator, som er den advokat, der gør boet op, have betaling. Her garanterer staten op til 30.000 kroner.

Derudover har selskabet gæld til Søren Windell og et andet Søren Windell-selskab, Windell Event. 

Kurator Anders Madsen fra Agenda Advokater sendte onsdag den 10. februar første cirkulæreskrivelse til skifteretten og til samtlige kendte kreditorer i selskabet.

Windell og TV 2 Fyn diskuterede interview i seks dage

Det fremgår af cirkulæreskrivelsen, som Søren Windell selv har sendt til TV 2 Fyn, at Skats tilgodehavende på 24.000 kroner på nuværende tidspunkt er eneste kendte krav, og det oplyses også, at der er knap 41.000 kroner indestående på selskabets bankkonto.

Kurator tager dog forbehold for, at der kan være flere kreditorer:

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at ovennævnte oversigt er foreløbig, idet konkursboet endnu ikke har modtaget alle anmeldelser fra kreditorer, ligesom der ikke er gennemført fordringsprøvelse, skriver kurator.

Underskud i 2019-regnskab

Søren Windell har sendt udkastet til TV 2 Fyn til det 2019-regnskab, som Soeren Group ikke fik afleveret, inden skifteretten lukkede selskabet.

Det er et urevideret regnskab opstillet af Århus-revisionsfirmaet Kvist & Jensen.

Ifølge regnskabet havde Soeren Group et underskud på 242.000 kroner i 2019 og en negativ egenkapital på 205.000 kroner.

quote Man kan ikke være sikker på, at alle kreditorer får deres penge, når selskabet først er taget under konkursbehandling

Thomas Riise Johansen, professor i regnskab ved CBS

De 184.000 kroner er ifølge regnskabet gæld til Søren Windell og et af hans selskaber Windell Event.

I regnskabets ledelsesberetning oplyses det, at indehaveren har bekræftet, at han vil tilføre den nødvendige likviditet, så selskabet kan varetage sine forpligtelser overfor 3. mand i takt med de forfalder til betaling.

Desuden fremgår det at indehaveren har valgt at tvangsopløse virksomheden.

Indehaveren er som bekendt ikke en han, men Søren Windells mor, og det er kun Erhvervsstyrelsen, der kan tvangsopløse selskaber.

Professor i regnskab Thomas Riise Johansen fra CBS tager forbehold for troværdigheden af regnskaberne.

- Med den regnskabshistorik, man har haft, er det svært at fæstne lid til nogen af de senere regnskaber overhovedet, siger han.

Og fortsætter:

- Man kan ikke være sikker på, at alle kreditorer får deres penge, når selskabet først er taget under konkursbehandling.

- Det vil altid være det bedste at lave en solvent likvidation. Så er man sikker på, at folk, der har noget til gode, får deres penge. Det er også klart, at hvis man kan undgå udgifter til kurator, vil det være at foretrække, siger Thomas Riise Johansen.

Windell afviser interview

TV 2 Fyn har gentagne gange og siden onsdag i sidste uge været i kontakt med Søren Windell om sagen. Men på trods af, at han flere gange har sagt ja til at stille op til interview om sagen, er han endt med at afvise et interview.

I en mail til TV 2 Fyn skriver Søren Windell:

Selskabet har været i familiens ejerskab gennem mange år og lukkes uden tab for andre end mig.

Som iværksætter og selvstændig er ens fokus næsten altid på kerneforretningen og ikke administration. Nogle ting ville jeg gerne gøre om, men jeg har ansvaret og står ved de fejl, der er sket både nu og for 20 år siden.

Som selvstændig har jeg taget en risiko, prøvet at vælge de forkerte samarbejdspartnere og ende med konkurs med en virksomhed. Det er sket ting, som jeg ikke er stolt af, men det er en del af min livserfaring.

Mine erfaringer på godt og ondt gør mig kun stærkere som politiker. Det er mine successer, der har været sjovest. Men det er mine fejl, som jeg har lært mest af. Det er nogle gange nemmere at se en sag fra flere sider, når man selv har prøvet, at tingene kan gå galt både en og to gange.