Rådmand reagerer på panik i hjemmeplejen: - Vi skal ansætte flere faglærte

Står det til ældre- og handicaprådmanden i Odense, så kan mange af problemerne med hjemmeplejen løses ved at ansætte flere faglærte sosu-medarbejdere.

Der mangler medarbejdere i social- og sundhedsbranchen i Odense Kommune.

Det mener ældre- og handicaprådmand Brian Dybro (SF), der blandt andet giver problemer med rekruttering skylden for, at flere medarbejdere føler sig stressede og pressede.

Det er specielt i aften- og natgrupperne, at der et massivt pres på medarbejderne. Her har de i gennemsnit 30 besøg og tæt på 60 opgaver ude hos borgerne i løbet af en vagt.

TV 2 Fyn sætter i øjeblikket fokus på forholdene i ældreplejen på Fyn. Vi har talt med flere medarbejdere i hjemmeplejen i Odense, der beskriver problemer med umenneskeligt arbejdspres, en ledelse, der ikke lytter og en følelse af utilstrækkelighed, der alt sammen fører til svigt af de ældre.

Anerkender problemer

Rådmanden anerkender da også, at der er problemer i den odenseanske hjemmepleje.

- Jeg synes, det er tydeligt for enhver, når man ser det her, at der er travlt, man er presset og man har også mange gange for travlt, siger Brian Dybro.

- Det er ikke værdigt for nogen. Hverken for de ældre og heller ikke for medarbejderne. Det kan vi ikke byde dem, og det er vigtigt for mig at anerkende de medarbejdere, de veluddannede dygtige folk og ledere vi har derude, som hver dag knokler for at gøre deres bedste under nogle forhold, som er svære. Stor anerkendelse for det arbejde.

Ifølge Brian Dybro er det dog ikke kun Odense, der har problemer med hjemmeplejen.

- Lige nu står vi faktisk i en stor national rekrutteringskrise. Det er er rigtig, rigtig svært at få ansat de udlærte og faglærte medarbejdere, vi har brug for, siger rådmanden.

- Sidste år afsatte vi 93 millioner kroner ekstra til ældreområdet. Det svarer til 200 ekstra fuldtidsmedarbejdere. Lige præcis fordi vi er nødt til at have nogle flere faglærte folk derude.

Det med rekrutteringen er jo en kritik, man har hørt i mange år. Skal man ikke tænke anderledes? Kan man ikke gøre det bedre på en anden måde?

- Det er afgørende, at vi får faglærte, uddannede medarbejdere, og det er det, som vi har rigtig svært ved at rekruttere. Det er jo ikke kun i Odense Kommune, det er i hele landet.

- Derudover så gør vi faktisk også andre ting. Jeg har været med til at sætte et forsøg i værk om faste, tværfaglige teams, som lige præcis skal føre til, at der kommer flere kendte ansigter i den ældres hjem, som kender den ældre. Det skulle give tryghed for den ældre, og det skulle også gerne føre til, at man får større arbejdsglæde og bedre trivsel i ældreplejen, siger Brian Dybro.

Forvaltningen skal lave en plan

Det kan virke som om, at jobbet ikke er attraktivt nok, hvis man ikke kan rekruttere de rigtige, faglærte personer. Er i nødt til at gøre jobbet mere attraktivt?

- Jeg har på baggrund af den kritik som er fremført bedt forvaltningen komme med en samlet plan for, hvordan vi kan gøre det bedre på særligt aftenområdet, som er presset.

- En plan som skal bygge på mange af de indsatser, som faktisk er sat i værk, og som vi kan se, også har givet nogle resultater, men som ikke har givet nok resultater. Hvis vi kan få sygefraværet ned, hvis vi kan få ansat flere faglærte, og opkvalificeret nogen af de ufaglærte, vi har, så vil vi være nået et langt stykke ad vejen, lyder det fra rådmanden.

Men der går jo stadigvæk lidt tid. Sådan som det ser ud nu, kan de ældre i Odense være trygge ved den pleje, de får?

- Jeg kan godt forstå, man stiller det spørgsmål, for når man ser de her fortællinger, så bliver man utryg, siger Brian Dybro.

- Jeg vil også sige, at det er meget forskellige fra område til område og på de udkørende grupper og på plejehjemmene. Vi har jo grupper i dagtimerne, som ikke har rekrutteringsudfordringer, som ikke har så højt sygefravær, så vi kan jo lykkes. Billedet er mere nuanceret, end man lige får indtryk af her, men jeg tager det her meget seriøst og alvorligt.

Det er ikke kun rådmanden, der reagerer på kritikken. På Facebook har over 200 personer delt deres oplevelse med hjemmeplejen på Fyn.