Radar viser første resultater i Kongens Have

En såkaldt georadarundersøgelse af Kongens Have i Odense er begyndt at vise de første spor fra fortiden. Blandet andet stier og en sø.

Georadarundersøgelsen har vist spor af stier lavet i 1800-tallet, da haven blev lavet om til romantisk have.

Der er også tydelige spor af en sø, som kan ses på ældre kort, og i området nord for det nuværende staudehaven, er der uregelmæssigheder på radarbillederne, som kan være rester af en voldgrav.

Ukendte grave og bygning

I området mellem det nuværende Brandstationsgården og Sankt Hans Kirke har man fundet spor af en bygning på 7 x 10 meter.

Her er der også fundet grave i 1,5 meters dybde. De skal analyseres nærmere for at finde ud af mere - bla. om der er tale om kristne grave eller noget endnu ældre.

Det vigtigste ikke fundet

Målet med radarundersøgelserne var primært at finde rester af den forsvundne store ladegård fra middelalderen og renæssancen.

Men der er endnu ikke påvist store bygninger i haven. Arkæologerne mener, området er blevet udjævnet, da barokhaven blev anlagt i 1730erne.

Det er alligevel et væsentligt resultat, fordi et eventuelt fund af rester kunne have ført til meget omfattende arkæologiske undersøgelser.

Georadarundersøgelserne i Kongens Have er et samarbejde mellem Odense Bys Museer og geofysiker Flemming Barlach og begyndte efter nytår.