I det fynske folks tjeneste

Radikale: Smertegrænsen er nået

Odense Radikale Venstre mener at nedskæringerne på skoler og børnepasning i budgettet for 2014 går for vidt og kræver penge overført fra administration til de to områder.

De Radikale i Odense undrer sig over, at Odense Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner bruger færre penge pr. elev til undervisning, mens udgifterne til administration er større end i andre kommuner.

- Det undrer os også, at de penge, regeringen har afsat til den ny folkeskole og bedre normeringer i daginstitutionerne ender i økonomiudvalget til senere udmøntning i Børn og Ungeudvalget, siger spidskandidaten for De Radikale i Odense, Susanne Ursula Larsen.

Partiet foreslår, at der overføres penge fra administration til undervisning og pasning.

Det betyder, at den samlede udgift ikke bliver større.

De Radikale er også bekymrede over, at det bliver dyrere at få SFO-plads, og at antallet af børn i SFO?erne falder.

De mener, det skal undersøges, hvilke sociale konsekevenser det har.

De Radikale mener desuden, at det er en fejl at lukke de såkaldte knastbørnehaver, som tager sig af kommunens mest udsatte børn og unge.