Rådmand beklager udtalelser

Den radikale rådmand Erik Simonsen beklager nu i en pressemeddelelse sine udtalelser om socialt bedrageri og sort arbejde blandt flygtninge og indvandere i Odense.

Dokumentation skal være i orden

Rådmanden ærger sig over sine udtalelser, som han mener imod hensigten er blevet opfattet forkert og generaliserende.
"De seneste ugers debat har lært mig, at der i visse sager kræves klar dokumentation, sikre data samt konkrete og faktuelle oplysninger", siger Erik Simonsen i pressemeddelelsen.

Fejlfortolkninger

Erik Simonsen understreger videre:
"Udtalelser og synspunkter på rådmandsniveau bør i sagens natur ikke give anledning til fejlfortolkning samt eventuel unødig mytedannelse".
Beklagelsen fra rådmanden kommer efter længere tids kritik både fra kolleger i byrådet, men også fra egne partifæller.