Rådmand vender ikke tilbage fra barsel

Rådmand Stina Willumsen vil tage en uddannelse i psykologi på University College Lillebælt. Derfor vender hun ikke tilbage til rådmandsjobbet efter sin barselsorlov.

Stina Willumsen har barselsorlov fra 1. januar til 1. oktober 2013, og kunne herefter vælge at vende tilbage til posten som Rådmand i 3 måneder, indtil valgperioden udløber.

Rådmanden har tidligere meddelt, at hun herefter ikke genopstiller til Odense Byråd, men i stedet vil i gang med et nyt arbejdsliv udenfor politik.

Forbereder sig på civil karriere

- I den seneste tid har jeg tænkt en del over, hvordan jeg kan få den bedst mulige start på mit nye arbejdsliv. Jeg er nået til den konklusion, at jeg vil tage en efteruddannelse, der kan kvalificere mig til en bredere vifte af jobmuligheder, siger Willumsen.

Hun har derfor besluttet at tage en diplomuddannelse i psykologi på UCL. En tidskrævende uddannelse, der kommer til at tage al hendes tid.

- Det betyder, at jeg ikke samtidig på kvalificeret vis kan passe mit rådmandsjob. Jeg vil derfor ikke vende tilbage som rådmand, men bede byrådet om at forlænge min orlov året ud.

Med andre ord inderbærer Stina Willumsens beslutning, at hun, når hun går på orlov til jul, ikke vender tilbage til hverken byråd eller rådmandsjob.

- Det er selvfølgelig lidt vemodigt for mig, men jeg er ikke i tvivl om at det er det rigtige valg, både for mig selv, for byens ledelse og for Børn- og Ungeforvaltningen, som på den måde ikke skal igennem tre rådmandsskift på et år, slutter Willumsen.