Rahbæk Juel tilfreds med åbningstale: Mette F. strammer kursen over for kriminelle

Statsministeren foreslår hårdere kurs overfor vanvidsbillister og kriminelle lejere i boligområder. Det er ønsker, som Odenses borgmester har arbejdet for.

Der er skrappere tiltag på vej overfor grupper, der skaber utryghed, for vanvidsbilister og kriminelle lejere i boligområder.

I sin åbningstale i Folketinget brugte statsminister Mette Frederiksen (S) en del af talen til at komme med bud på, hvordan hun vil skabe mere tryghed i samfundet. 

Og netop de forslag har været efterspurgt af Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Jeg er rigtig glad for, at statsministeren har lyttet på de ting, som jeg har været med til at spille ind fra Odense, og det kan ikke komme fra større sted og med større stemme, end når det kommer fra statsministeren i åbningstalen i Folketinget. Så er det, fordi der skal tages handling på det, siger Peter Rahbæk Juel. 

Konkret foreslog statsministeren, at politiet fremover skal have mulighed for at indføre et opholdsforbud for personer på bestemte steder i en begrænset periode. Hvis opholdsforbuddet bliver overtrådt, skal det i første omgang koste en bøde på 10.000 kroner. I anden omgang skal det udløse fængselsstraf.

Tager bilen fra vanvidsbilister

Statsministeren foreslog også, at det skal være nemmere at tage bilen fra vanvidsbillister samt tage statussymboler i form af guldkæder, jakker og ure fra de kriminelle, så statussymbolerne ikke bliver brugt til at rekruttere yngre brødre.

- Jeg synes, at det er på sin plads. Vi ved, at i de her kriminelle miljøer, bliver der uddelt penge, jakker, smykker, biler og scootere, som statussymboler til nogle af dem, der har gjort sig "fortjent" til det i det kriminelle miljø. Ved at slå ned på statussymbolerne er man også med til at gøre det mindre attraktivt at være i de her kriminelle miljøer, siger Peter Rahbæk Juel.

Hvis en lejer bliver dømt for kriminalitet, skal det også være nemmere at sætte vedkommende ud af sin lejlighed.

Som reglerne er i dag, mener statsministeren, at det tager for lang tid at sætte en kriminel beboer ud af sin bolig.  Statsminsteren foreslår derfor, at der skal vedtages regler, som betyder, at man kan sætte en lejer ud af sin lejelejlighed i forlængelse af, at de bliver dømt for en lovovertrædelse.

To veje til at skabe tryghed

Peter Rahbæk glæder sig over forslagene fra statsministeren. Ifølge borgmesteren er det vigtigt at have flere muligheder for at sætte ind med, når man skal bekæmper bander og utryghed. 

- Det er nødvendige værktøjer for at kunne fjerne dem, der hvor de skaber utrygheden, men der er ingen tvivl om,  at det andet ben handler om at få lavet en forebyggelse og få sikret, at børn de bliver i de sunde fællesskaber og ikke kommer ud i de kriminelle fællessakber. Det er noget vi arbejder med som kommune, siger Peter Rahbæk Juel. 

Forslagene fra statsminister Mette Frederiksen skal nu behandles i Folketinget. Både Venstre og Konservative er positive overfor statsministerens forslag om opholdsforbud.