I det fynske folks tjeneste

Rapport: Individuel hjælp til inkontinente

Ældre, der har problemer med vandladning og inkontinens skal fremover behandles mere individuelt.

Mange ældre har så store problemer med vandladning og inkontinens, at de bruger ble. Alene i Odense har 3500 borgere en blebevilling og Odense Kommune bruger hver år seks millioner kroner på området.

I efteråret var der kritik af kommunen, fordi nogle ældre fik skiftet ble for sjældent eller ikke fik hjælp til at komme på toilettet. Kritikken fik daværende rådmand for området, Jane Jegind(V), til at iværksætte en undersøgelse af området.

Nu er rapporten færdig, og på tirsdag skal politikerne i Ældre- og Handicaprådet diskutere konklusionerne.

- Det vigtigste er, at vi højere grad støtter op om de ældre, så de kan bliver mere selvhjulpne og undgår at bruge hjælpemidler eller bleer. Det hjælper ikke bare at give dem en større ble, når der er problemer. Vi er nødt til at sætte ind individuelt med bedre støtte og flere hænder, siger Ældre- og handicaprådman Per Berga Rasmussen(Ø).

Overordnet konkluderer rapporten, at de fleste ældre, der er inkontinente eller bruger ble, er tilfredse med den pleje og behandling de modtager. Men der er også plads til forbedringer, og rapporten udpeger otte fokusområder, hvor kommunen kan blive bedre, og som politikerne kan arbejde henimod at forbedre:

  1. Fokus på korrekt brug af bleer, mønstre i væskeindtag, toiletbesøg og hjælp til nedre hygiejne med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov
  2. Udvikling af systematisk træning for borgere med inkontinensproblemer.
  3. Fokus på opfølgning af borgerens behov for ble samt bletype
  4. Fokus på at medarbejdere er klædt fagligt på til at lave kontinenspleje
  5. Fokus på det tværfaglige samarbejde om borgeren
  6. Forbedret samarbejde og dialog mellem læger, sygehuse og kommune
  7. Arbejde med velfærdsteknologi, der kan give borgeren den bedste kvalitet i kontinensplejen med fx sensorbleer
  8. Være undersøgende i forskel på responstid i forbindelse med toiletbesøg og hjælp til bleskift

Undersøgelsens fokusområder bliver hilst velkommen af Ældrerådet i Odense, som løbende har fulgt arbejdet med rapporten.

- Der har været eksempler med ældre, der sad alt for lang tid med våd ble, og jeg synes, at det er positivt, at man nu lægger op til at hjælpe den enkelte borger mere individuelt, så de får et mere værdig liv, siger formanden for Ældrerådet Merete Helgens.

Vil have flere varme hænder

Blandt de ældre, der var til søndagscafe i Seniorhuset i Odense, var der også et ønske om en mere individuel behandling af ældre med ble. Men også et ønske om at der kommer flere resurser til ældreområdet.

- Jeg synes at man være opmærksom på hvornår den ældre har brug for at blive skiftet. Det skal ikke bare være, når personalet har tid til at komme. Tænk at skulle gå med en våd ble og ikke kunne klare det selv. Der skal flere hænder til, siger Ellen Kjær Hansen.

- Der skal flere hænder i ældreplejen. Det er synd, hvis folk ikke kan blive behandlet individuelt. Hvad ville man selv sige, hvis man skulle vente på at komme på toilettet eller blive skiftet, siger Kirsten Lindstrøm.

Den ansvarlige rådmand er enig med de ældre.

- Der har været en tendens til, at man tidligere har fundet de lette løsninger med bare at finde nogle større bleer og det er ikke værdig. Vi skal kigge på tilrettelæggelsen af arbejdet, men vi er også nødt til at prioriterer de individuelle løsninger, og vi kommer ikke uden om at det koster flere penge, siger rådmanden.

Forvaltningen for Ældre- og handicapområdet vil nu udarbejde en konkret handleplan for hvordan forholdene for ældre inkontinente kan blive forbedret.

Se rapporten om kontinenspleje