I det fynske folks tjeneste

Regeringen og de største byer skal ghettoerne til livs

By- og boligminister Carsten Hansen (S) vil lave forpligtende samarbejde med borgmestrene i de fire største byer om at forbedre vilkårene i de mest udsatte boligområder.

Anker Boye (S) og Odense Kommune vil gerne i dialog med By, Bolig og Landdistriktsministeriet om at forbedre forholdene i de socialt belastede boligkvarterer. Men udgangspunktet bliver den dagsorden, Odense Byråd allerede har sat, siger borgmesteren.

København, Aarhus, Odense og Aalborg har, som de fire største danske byer særlige udfordringer med socialt belastede boligområdernes størrelse og med omfanget af sociale udfordringer i boligområderne.

Derfor vil Carsten Hansen gerne have borgmestrene for de fire største byer til at indgå en partnerskabsaftale om udviklingen af de udsatte boligområder i byerne.

Odense Kommune hilser ministerens udspil velkommen, men understreger at problemerne ikke er løst med et pennestrøg.

- Man skal først gøre sig klart, at det her er jo ikke en opgave, man løser i morgen. Det er jo et langsigtet projekt vi er i gang med her. Men jeg er glad for, at de rækker hånden ud til os i forhold til de ting, vi har stillet krav om; nemlig at få bedre muligheder for at udveksle oplysninger, så nogle af de her problemfamilier som vi har haft svært ved at slippe af med i området, at der får boligorganisationerne bedre mulighed for at udveksle informationer mellem hinanden, men også informationer fra politiet som gør at de kan gribe hurtigere og mere konsekvent ind, siger borgmester Anker Boye (S).

De nye partnerskabsaftaler skal vende udviklingen og bidrage til at reducere antallet af særligt udsatte boligområder.

Kommunerne bidrager med viden om konkrete udfordringer i de udsatte boligområder og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil arbejde for at sikre gode rammebetingelser for den lokale udvikling.

Vores dagsorden

Partnerskabet forpligter de fire store kommuner til at gå forrest i en helhedsorienteret problemløsning i de udsatte boligområder, og til gengæld sikrer ministeriet at den politik, der lægges frem, matcher de kommunale behov.

Ministeriet og de fire store kommuner skal diskutere partnerskabsaftalerne til efteråret 2013.

Her er Odense Kommune helt klar på den linje, man ønsker at tage med til drøftelserne med Carsten Hansen og hans ministerium:

- Vi vil tage afsæt i den dagsorden Odense Byråd har sat, og det er altså mindre tolerance og det er mere hjælp til dem, der kan og vil noget, så vi på den måde får konsekvens men også handling i forhold til dem, der jo er langt de fleste, nemlig de positive og gode familier i området, siger Anker Boye.

I Odense er det største boligområde med udfordringer Vollsmose. Men betegnelser som ghettoer og hvordan man definerer dem er irrelevant, mener Odenses borgmester:

- Det handler om at tage udgangspunkt i de familier, de mennesker, den situation de er i, der hvor de er og flytte den videre. Både til gavn for dem selv, men også til gavn for den by og det samfund, de er en del af. Det er det, det skal være, og det er det sigte vi skal have for øje, siger Anker Boye.

For at kunne realisere de tiltag, Ministeriet lægger op til, følger der 2 x 15 millioner kroner med fra satspuljemidlerne.