Regnskab: Stadig knas med driften af Odeon

For andet år i træk har Belling Gruppen underskud i H.C. Andersen Kongres Center. Det er Odeon, der driller, fremgår det af 2018-regnskabet.

Det er tilsyneladende ikke nogen guldgrube at forpagte Odeon.

For andet år i træk har H.C. Andersens Kongres Center, der også driver Radisson og Odense Koncerthus, underskud på driften. Før skat er der tale om et underskud på 1,5 millioner kroner før skat mod 1,4 millioner i 2017.

Forpagteren i sidste ende er Belling Gruppen.

 - Det var forventet, at selskabets resultat i 2018 ville være forbedret via synergier og udvidede forretningsområder. Det kan konstateres, at det har været vanskeligt at opnå en tilstrækkeligt rentabel drift i ODEON, idet især omkostninger til omstillinger i forbindelse med arrangementer og løbende vedligehold af bygningen i betydeligt omgang overstiger det forventede, hedder det i ledelsesberetningen.

 Videre hedder det, at "selskabet arbejder med tiltag, der skal effektivisere aktiviteterne knyttet til driften af ODEON. Samtidig arbejdes der videre med at optimere hoteldriften yderligere. På baggrund heraf forventes et forbedret resultat i 2019. Niveauet forventes at være et begrænset overskud", skriver ledelsen.

Kommune dækker underskud

Ifølge den kontraktlige aftale mellem Odense Kommune skal kommunen dække to tredjedele af et eventuelt underskud i de afholdte kulturelle arrangementer i Odeon.

Underskudsgarantien dækker kulturelle arrangementer, som forpagteren afholder, og er på 15 millioner kroner fordelt over seks år.

I 2018 var ledelsen ellers optimistisk omkring den økonomiske udvikling. 

- Selskabet har i 2017 opstartet aktiviteter omkring Odeon samt gennemført yderligere optimering af organisationen, hvilket understøtter selskabets forretningsområder og fremadrettede optimerings-muligheder. Samtidig har selskabet investeret i modernisering af hotelværelser i 2017. Det er selskabets forventning, at de gennemførte tiltag vil medføre positive effekter i 2018, hed det i årsregnskabet dengang.