Rejsegilde på ny akutmodtagelse

I dag var der rejsegilde på OUHs nye akutmodtagelse hvor patienten  bliver centrum på en ny måde.

Et team af specialister

På den kommende fælles akutmodtagelse vil alle akutte patienter  uanset tidspunktet på døgnet blive mødt af et team af specialister.
  
Alle centrale funktioner knyttet til den akutte patient samles i den nye bygning under ét tag: skadestue, modtagelse, traumerum, udredning og diagnostik, lægevagt, observationspladser, døgnbemandet sengeafsnit m.m.
Patienten skal altså ikke køres mellem flere afdelinger på sygehuset, for at en diagnose kan stilles og en be­handling sættes i værk.

- Den nye fælles akutmodtagelse vil blive sygehusets omdrejningspunkt. Den vil  få stor betydning for de patienter, der modtages her, for de øvrige afdelinger og for balancen i hospitalet, siger administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund.

Bygningen på i alt godt 10.000 kvadratmeter står færdig i slutningen af 2011.