Reklamefirma stævner Odense Kommune: Magtfordrejning at afvise LED-skærm

Skilte- og reklamevirksomheden Track One har stævnet Odense Kommune og kræver nu 5,8 millioner kroner i erstatning, fordi firmaet har fået afslag på at opsætte en 70 kvadratmeter stor LED-skærm på Tagtækkervej ved Rosengårdcentret. 

Track One har stævnet Odense Kommune, fordi Odense Kommune i oktober gav firmaet afslag på at opsætte en  LED-skærm med reklamer på en bygningsfacade tæt på Rosengårdcentret. 

Ifølge Track One er afslaget ugyldigt, og firmaet kræver derfor 5,8 millioner kroner i erstatning som følge af tabte reklameindtægter fra skærmen. Samtidig beskylder firmaet Odense Kommune for at favorisere Rosengårdcentret og kalder afslaget for "magtfordrejning". 

Det fremgår af en stævning som Track Ones advokat har fremsendt til Odense Kommune.

- Vi holder det internt

Direktøren for Track One, Lars Overby, ønsker ikke at kommentere den fremsendte stævning.

- Vi holder det internt mellem os og borgmesterforvaltningen i Odense Kommune, lyder den kortfattede kommentar fra Lars Overby.

 

 

Track One leverer skilte- og reklameløsninger overalt i landet og står bag en lang række mindre eller store skærme i blandt andet Odense. Mest kendt er den store LED-skærm på toppen af højhuset på Fisketorvet. 

Til gene for beboerne

I april fik Track One første gang afslag på sin ansøgning om at opsætte lysskærmen på Tagtækkervej, selvom Fyns Politi havde godkendt opsætning af skærmen.

- Der er en væsentlig risiko for, at beboerne i området vil blive generet af lyset fra de store skærme, lød det fra byrådsmedlem Niclas Turan Kandemir (S), der sidder i By- og Kulturudvalget.

 

 
 
Foto: Ole Holbech

 

Samtidig udtrykte boligselskabet, der udlejer mange af boligerne i nærheden af Tagtækkervej, bekymring over den mulige lysskærm. 

- Vi er nervøse for, at de får en eller anden lyspåvirkning og glimmerpåvirkning ved opsætning af den her reklame, sagde Civica-direktør Jens Pilholm, til TV 2/Fyn. 

Ny ansøgning med ny teknik

Men afslaget fik ikke Track One til at droppe planen. Få måneder senere genfremsendte Track One sin ansøgning. Nu var der var lavet en række tekniske ændringer til skærmen, så den - i følge ansøgningen - ikke kunne genere naboer og trafik.

Samtidig fik By- og Kulturforvaltningen foretaget en uvildig vurdering af Track Ones nye løsning af DTU (Danmarks Tekniske Universitet), der konkluderede, at skærmen ikke ville udgøre nogen gene for beboerne på den modsatte side af Munkerisvej.

Storcenter mod lysskærmen

LED-skilte i Odense Kommune: 

Men selvom både politi, By- og Kulturforvaltningen og DTU sagde god for skærmen, valgte et enigt By- og Kulturudvalg endnu en gang at give afslag til opsætning af skærmen. 

- Jeg kan ikke sige så meget andet, end vi var enige om, at den lysreklame skæmmer området, sagde By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V).

Udover politikerne og naboer var også Rosengårdcentret mod opsætningen af den store skærm. I et høringssvar gav Rosengårdcentret udtryk for, at en tilladelse til Track One ville have negative økonomiske konsekvenser for Rosengårdscenteret. Og netop indsigelsen fra Rosengårdcentret får Track One til at konkludere, at politikerne har handlet ulovligt. 

"Som følge af den fuldstændige mangel på begrundelse i Odense kommunes afgørelse af 23. oktober 2018 og som følge af den fuldstændige modstrid mellem forvaltningens redegørelse for de faktuelle forhold og den trufne afgørelse er det nærliggende at formode, at afgørelsen reelt alene er begrundet i en politisk hensyntagen til andre private hensyn, eller andre usaglige hensyn, som Odense kommune har vidst var usaglige, og at netop dette således er årsagen til den fuldstændige mangel på begrundelse. Afgørelsen er således klart ulovlig", skriver Track Ones advokat i stævningen. 

Sagen må sin gang

Track One mener ligeledes, at Odense Kommune overtræder lighedsprincippet, da andre skærme i Odense Kommune har fået godkendelse fra politikerne. 

 

 

"På det foreliggende grundlag må afgørelsen betegnes som udtryk for magtfordrejning", lyder det i stævningen. 

Odense Kommune er lige som Track One tilbageholdende med at kommentere stævningen. 

- Vi kan bekræfte, at Odense Kommune har modtaget en stævning fra Track One ApS og Track One Digital ApS vedrørende afslag på opsætning af LED skærm på Tagtækkervej 8. Vi har efterfølgende været i kontakt med vores advokat og har ikke yderligere kommentarer til stævningen, så længe sagen går sin gang i det retslige system, skriver afdelingschef for Erhverv og Bæredygtighed i Odense Kommune, Boie Skov Frederiksen, i et skriftligt svar.