Rideklub tæt på konkurs efter kasserer tømte kassen

En rideskole- og klub i Odense-området er i stor pengekrise, efter at klubbens tidligere kasserer løb med alle klubbens penge.

Killerup Rideklub og ejeren af Killerup Rideskole er i alvorlige pengeproblemer, efter at klubbens tidligere kasserer har fået lov til ikke at betale de erstatningspenge tilbage, som hun ellers blev idømt at betale for at have begået underslæb mod klubben. 

quote Det siger sig selv, at hvis man slet ikke kan betale sine regninger, så er der ikke mere at komme efter, så er vi færdige

Hans Erik Green, ejer, Killerup Rideskole

Det forarger Hans Erik Green, der ejer den rideskole, hvor klubben holder til.

- Jeg er målløs. Jeg fatter ikke, hvordan man kan snyde og bedrage for så mange penge uden betale sin straf. At man kan meddele, når man har været i fogedretten: Jeg ejer intet. Og så sker der ikke spor. Og så står vi der med håret ned ad nakken, og vi får intet som helst tilbage. Det er bare væk.

Presser klubbens økonomi

Sagen har haft store personlige konsekvenser for Hans Erik Green, for han er dybt afhængig af klubbens indtægter.

På grund af de manglende erstatningspenge fra den tidligere kasserer, ligger klubbens økonomi i ruiner. De har derfor ikke kunnet betale Hans Erik Green for hverken leje af faciliteter eller løn for det arbejde, han udfører for klubben. Han anslår, at han beløbsmæssigt har mistet mindst en kvart million.

- Det siger sig selv, at hvis man slet ikke kan betale sine regninger, så er der ikke mere at komme efter, så er vi færdige, siger Hans Erik Green.

Fordi klubben ikke kan betale og har måttet opsige aftalen med Hans Erik Green, mister den aktivitetstilskuddet fra Odense Kommune. Det betyder, at rideklubben formentlig må lukke til stor ærgrelse for børn og voksne.

- Så ville jeg blive rigtig rigtig ked af det, for jeg bruger meget af min tid herovre, siger Marie Mandø Højberg på 12 år, der er medlem af rideklubben.

Det tilslutter 13-årige Mille Klit Andersen sig, der også rider i klubben.

- Så ville jeg ikke vide, hvad jeg skulle lave i min hverdag. Jeg ville blive rigtig ked af det, siger hun.

Svindler slipper for at betale

Den 47-årige kvinde, der tidligere var kasserer i Killerup Rideklub, blev i december idømt seks måneders betinget fængsel for underslæb. Kvinden skulle samtidig betale en erstatning til rideklubben på 160.000 kroner, som er det beløb, hun overførte fra klubbens konto til egne konti.

I fredags sagde den dømte tidligere kasserer i fogedretten, at hun ikke har nogen penge – og fordi hun er insolvent, kan klubben ikke få de penge, som hun er dømt skyldig i at have stjålet fra klubben.

At være insolvent

Bliver man indkaldt til et møde i fogedretten, taler man under strafansvar, hvilket vil sige, at man har pligt til at svare på spørgsmål og tale sandt. Medmindre der kan fremlægges dokumentation, og det kan bevises, at vedkommende ikke taler sandt, stoler fogedretten på, at den dømtes udtalelse er rigtig. Det oplyser fogedretten i Odense til TV 2/Fyn.

Tilbage står Hans Erik Green og en rideklub, der er dybt forundrede over, at man kan stjæle så mange penge, og selv om man er dømt for det, efterfølgende kan slippe for at betale ved at melde ud, at man ingen penge har. Og der er intet sagens ofre kan gøre ved det.

- Hvis samfundet er sådan, at man kan svindle og bedrage for så mange penge uden at få straf, det fatter jeg ikke. Og det er der ingen af de mennesker, der kommer her, der forstår noget som helst af, siger Hans Erik Rasmussen.

Tømte konti

Kvinden var fra april 2014 til udgangen af 2015 kasserer i Killerup Rideklub. I løbet af 2015 opstod der problemer i rideklubben, og bestyrelsen overvejede at stille foreningen i bero, fordi økonomien ikke længere hang sammen.

Men klubben havde en masse medlemmer, der gerne vil gerne køre videre, så de indkaldte til ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev valgt en ny bestyrelse med Anita Rasmussen i spidsen som formand.

quote Hvis de ikke får nogen indtægter, så tror jeg ikke, at der bliver en Killerup Rideklub, desværre

Anita Rasmussen, tidligere formand, Killerup Rideklub

- Vi var ved at køre trætte i det til sidst. Det var jo et kæmpe arbejde at rydde op i de her konto. Der var intet tilbage. Der var ingen bilag eller andet, siger Anita Rasmussen, der nu er tidligere formand i rideklubbens bestyrelse.

Bestyrelsen kunne hurtigt konstatere ud fra konto og kontoudtog, at der var overført en masse penge til den nu tidligere kasserers egne konti plus hendes børns konti.

- Det er helt grotesk, at man som person kan finde på det. Hun har ødelagt det for mange herovre, siger Anita Rasmussen.

Det hele endte med en politianmeldelse af den tidligere kasserer i klubben.

Svindlerens forklaring

Da den 47-årige kvinde var i retten lød hendes forklaring, at hun havde overført pengene til egne konti for så at hæve dem derfra og gå i banken og betale regningerne.

Kvitteringerne havde hun gemt i en mappe i klubben, som hun mente efterfølgende var blevet stjålet.

- Hun hævdede i retten, at nogen har skaffet sig adgang til kontoret og har bortskaffet beviser som led i en konflikt mellem den nye og den gamle bestyrelse, forklarede Rasmus Maar Hansen, der er anklager ved Fyns Politi og førte sagen ved retten til TV 2/Fyn tilbage i december.

Kvinden havde også overført en del af pengene til sine børns konti.

- Det forklarede hun i retten med, at der ingen aktivitet var på børnenes konti, og derfor var det mere overskueligt, hvis hun brugte de konti, sagde Rasmus Maar Hansen.

Den 47-årige kvinde blev dømt skyldig i underslæb for i alt 160.000 kroner, som hun skulle betale tilbage i erstatning til Killerup Rideklub. 

Straffen lød yderligere på seks måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, hvilket betyder, at hun skal afvikle 120 timers samfundstjeneste.

Ifølge rideklubben drejer det sig dog om et langt større beløb på over 200.000 kroner.

- Hvis de ikke får nogen indtægter, så tror jeg ikke, at der bliver en Killerup Rideklub, desværre, siger Anita Rasmussen.

Rideklubben regner ikke med at få de 160.000 tilbage fra den dømte tidligere kasserer.