Risiko for trafikkaos: Orientér dig inden du tager afsted!

Man skal holde tungen lige i munden for at følge med i trafikændringerne i Odense. Også nu, hvor enkelte veje lukkes. Du kan få overblikket her.

Gravearbejde, røromlægning og ændrede busholdesteder. Klargøringen til letbanen er i fuld gang, og det betyder lukninger af veje rundt omkring i Odense. 

Roesskovvej

Fjernvarme Fyn skal omlægge fjernvarmerør for enden af Roesskovvej. Det sker som en del af forberedelserne til letbanebyggeriet. Der skal også omlægges forsyningsledninger.

Der bliver lukket for ind- og udkørsel mellem Roesskovvej og Middelfartvej. Lukningen gælder fra 12. september og og forventes at vare 1-2 måneder. 

 
 
Foto: Odense Kommune

L. A. Rings Vej

Her skal VandCenter Syd omlægge kloakrør for enden af L. A. Rings Vej. Der bliver her lukket ind- og udkørsel mellem L. A. Rings Vej og Ørbækvej. Lukningen gælder fra mandag den 12. september og arbejdet forventes at tage cirka fem uger. 

I den første fase af arebjdet vil der være indkørsel til butikkerne, blandt andet Fakta, fra butiktorvets P-plads fra L. A. Rings Vej, mens adgangen i anden fase af arbejdet bliver direkte fra Ørbæksvej. 

Cyklister og fodgængere vil kunne komme frem, mens arbejdet står på. 

 
 
Foto: Odense Kommune

Østre Stationsvej og Nørregade

Fra onsdag den 14. september og frem til begyndelsen af november vil det ikke være muligt at dreje til venstre ad Nørregade, når man kommer fra øst på Østre Stationsvej. 

Det sker, fordi der skal lægges nye kloakrør mellem Thomas B. Thriges Gade og Odense Banegård. 

Bilister opfordres til at bruge Jernbanegade og Slotsgade som omkørsel til Nørregade. 

 
 
Foto: Odense Kommune

OBC Østre Stationsvej 

FynBus ensretter terminalen på Østre Stationsvej fra mandag 14. september. Det betyder, at halvdelen af busserne i terminalen de næste 3-4 uger holder i det gamle taxaspor. Det var indtil 7. august kendt som plads F. 

De busser, der i dag holder på plads A og C i terminalen, vil i stedet holde i det gamle taxaspor. 

Busserne vil holde i modsat retning af, hvad man er vant til, og de vil holde i den rækkefølge, som de kommer ind på terminalen.