Roderi om Den Grønne Boks i Odense

En redegørelse om den dyre flytning af informationsstedet, Den Grønne Boks, afslører dårlig kommunikation og generelt roderi i Odense Kommune.

Redegørelsen er lavet i fællesskab af beskæftigelses- og socialforvaltningen og by- og kulturforvaltningen, efter at det kom frem, at flytningen af Den Grønne Boks fra I. Vilhelm Werners Plads i Odense til Dannebrogsgade løber op i omkring 820.000 kroner.

Tidligere har det været oplyst, at flytningen ville beløbe sig til 100.000 - 150.000 kroner.

Den Grønne Boks er en udstilling, der åbnede i oktober 2015, som skal inspirere unge til at vælge erhvervsuddannelserne.

Den blev placeret på I. Vilhelm Werners Plads for at have en central og synlig placering det første år.

Redegørelsen om forløbet viser, at de to forvaltninger i høj grad har misforstået hinanden.

Det hedder blandt andet:

- Kommunikationen forvaltningerne imellem i foråret 2015 har været præget af uklarhed og misforståelser, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen findes byggefaglige kompetencer. Lidt firkantet kan man sige, at By- og Kulturforvaltningen har svaret på alle de spørgsmål Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har stillet, men man har i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen ikke haft den faglige baggrund for at kunne stille alle relevante spørgsmål - og ej heller været i stand til at forstå rækkevidden af alle svarene, og kommunikationen fra By- og Kulturforvaltningens side ikke har været tilstrækkelig tydelig set i forhold til Beskæftigelses- og Socialforvaltningens faglige forudsætninger.

Medvirkende til den høje flyttepris er, at leverandøren af Den Grønne Boks har konstrueret den, så den er svær at flytte og ydermere gik konkurs midt i det hele og derfor ikke kan gøres økonomisk ansvarlig.

I en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af redegørelsen skriver  direktør René Junker, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen:

- Vi har ganske naturligt ikke byggetekniske kompetencer i min forvaltning. Vi har af denne sag lært, hvor afgørende det er at have et samarbejde med den ansvarlige for et byggeprojekt med fuld rolleklarhed.

Han fortsætter:

- Jeg vil som direktør fremover sikre, at det rigtig hold er sat og at den/de ansvarlige chefer påtager sig ledelsesansvaret fra begyndelsen, så vi kommer sikkert i mål i fremtidige projekter med byggeri.

 

De to forvaltninger har fordelt flytteudgiften sådan, at beskæftigelses- og socialforvaltningen betaler 480.000 kroner og by- og kulturforvaltningen 270.000 kroner.

Derudover inddrages et mindreforbrug på driften af Den Grønne Boks på 70.000 kroner.