I det fynske folks tjeneste

Ros og hæder til fynsk skov

Der var ros til Elmelund Skov vest for Odense, da Dansk Landskabspris 2015 blev overrakt i Folketingets Fællessal af kulturminister Bertel Haarder.

Skoven, som er plantet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Fyn, Vandcenter Syd og Odense Kommune, skal både medføre biodiversitet, beskytte grundvandreserverne i området og være en attraktion for fynboerne.

 

 

 

I omtalen hedder det blandt andet:

- Elmelund Skov er et ambitiøst eksempel på en fremsynet landskabsudvikling. Projektet rejser 360 hektar skov tæt på den bebyggede del af Odense og skaber et nyt grænseland mellem bebyggelse og landbrugsland, hvor grundvandsbeskyttelse, biodiversitet og rekreative aktiviteter tilgodeses.

Og videre: 

- Projektet er et fremragende eksempel på at landskabsplanlægningen kan være en central og vigtig del af en nutidig byudvikling. Skoven er planlagt, så den både giver meget varierede æstetiske oplevelser for brugerne, samtidig med at den skaber et af de i det danske landskab hårdt tiltrængte områder, hvor grundvands- og naturbeskyttelse vægtes højere end produktionsinteresser.

Og endelig:

- Dermed går Odense kommune, Naturstyrelsen og Vandcenter Syd forrest i en diskussion om fremtidens danske landskab, dets anvendelse og æstetiske udtryk. Selvom projektet først om årtier vil kunne vurderes endeligt, ønsker juryen at fremhæve det som et fremragende eksempel på, at landskabsarkitekturen og landskabsarkitekternes kompetencer finder relevans også i arbejdet på den store planlægningsmæssige skala.

 

 

 

Bag Dansk Landskabspris står Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabarkitekter.

Årets pris gik til Novo Nordisk Naturpark i Bagsværd.