I det fynske folks tjeneste

S kræver penge til velfærd for Thrige-ja

Socialdemokraterne stiller krav for at støtte ny plan for Thomas B. Thriges Gade. Det skal afsættes et tilsvarende beløb til nye investeringer i velfærd.

- Jeg vil være ked af at stå med en forkromet løsning for Th. B. Thriges gade i den ene hånd og nedslidte daginstitutioner, skoler og ældrecentre i den anden hånd. Der skal være balance i byens udvikling. Derfor vil socialdemokraterne kræve, at der mindst bliver afsat 1 krone til velfærd for hver krone, der bliver afsat til Th. B. Thriges Gade, siger Anker Boye.

- En god løsning for Thomas B. Thriges Gade vil helt sikkert gøre bymidten mere attraktiv. Men jeg vil godt advare mod at tro, at den alene kan alene vende udviklingen. Odenses fremtid afhænger i mindst lige så høj grad af, at vi kan standse den fraflytning af højtuddannede og børnefamilier, der er eksploderet i de sidste 2 år - og som udgør en trussel mod kommunens indtægter. Derfor skal vi sikre at velfærden, erhvervsudviklingen og bosætningsområderne ikke tilsidesættes på bekostning af Th. B. Thriges Gade," siger Anker Boye.

Socialdemokraterne vil nu gå i dialog med byrådets øvrige partier for at skabe bred opbakning til at velfærden, erhvervsudviklingen og bosætningsområderne ikke udsultes af de fremtidige investeringer i Th. B. Thriges Gade.