Så skal det afgøres: Skal du til at sortere dit affald seks steder?

Når odenseanerne om et år går ud med skraldespanden, skal de muligvis sortere affaldet i langt større grad end tidligere.

Borgerne i Odense skal muligvis til at sortere deres affald seks forskellige steder - i stedet for de nuværende to.

Politikerne skal afgøre, om der skal indføres nye indsamlingsordninger for alle odenseanerne.

Hvis forslaget bliver vedtaget, skal odenseanerne fra foråret 2019 til at sortere deres affald i seks affaldstyper: madaffald, restaffald, papir, småt pap, metalaffald og glasaffald.

Affaldet skal sorteres i fire forskellige rum ved husstanden, hvor småt pap og papir blandes sammen med metal og glas. En maskine kan efterfølgende sortere de sammenblandede affaldstyper.

Odenseanerne skal måske til at have nye skraldespande. 
Odenseanerne skal måske til at have nye skraldespande. 
Foto: Odense Kommune

Som det er i dag, sorterer odenseanerne kun affald i to beholdere - én til pap og papir og én til restaffald.

Familiefar: Jeg var en smule skeptisk

I en længere periode har 2.000 udvalgte odenseanske familier sorteret køkkenaffald på den nye måde, heriblandt Claus Johansen og hans familie. 

- Jeg var en smule skeptisk til at starte med. Det bliver noget bøvlet noget at skulle sortere alt det forskellige affald i seks forskellige beholdere, men det har vist sig at være overraskende nemt, siger Claus Johansen.  

Folketinget har besluttet, at alle kommuner skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet.

Odense Renovation: Det gik bedre end forventet

I et helt år indsamlede Odense Kommune og Odense Renovation derfor erfaringer fra de 2.000 forsøgshusstande.

- Det er gået over forventning. Ved madaffald får vi sorteret noget mere ud, end vi havde forventet, sagde ingeniør Poul Juul Hansen fra Odense Renovation i oktober, da forsøget sluttede.

- Med metal og glas når vi stort set potentialet. Der er næsten ikke noget tilbage i restaffaldet. Det sker også med papir og pap, forklarede han.

Det vil tage cirka tre år, før samtlige husstande i Odense Kommune har fået de nye affaldsbeholdere, der hver er inddelt i to rum, hvis forslaget vedtages. 

Odense Kommune vil ændre indsamlingsordninger for husholdningsaffald for at øge mængden af affald som genanvendes. I 2016 blev 40 procent genanvendt, og det nationale mål er, at der skal genanvendes mindst 50 procent af affaldet fra husholdningerne i 2022. 

By- og Kulturudvalget i Odense afholder møde tirsdag. Mødet forventes at slutte klokken 15.