Så slemt står det til: Odense mangler halv milliard til vedligeholdelse

Hvis Odense Kommune sælger Fjernvarme Fyn, vil fortjenesten på 522 millioner kroner falde på et særdeles tørt sted. Alene i år har Odense Kommune behov for i alt 481 milioner kroner til vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Energi Fyn vil gerne købe Fjernvarme Fyn af Odense Kommune for i alt 900 millioner kroner. Når afgifter til staten er trukket fra, vil der være 522 millioner kroner tilbage til sælgeren, som er Odense Kommune. 

Hvis salget bliver gennemført, vil engangsindtægten betyde, at Odense Kommune vil få mulighed for at rette op på mange års manglende vedligeholdelse af blandt andet skoler, børnehuse og pleje. En opgørelse fra juni i år viser, at Odense Kommune har ikke-finansierede vedligeholdelsesbehov på i alt 481 milloner kroner. 

Af opgørelsen fremgår det, at alene inden for det, der bliver kaldt borgernær velfærd, er der behov for at skaffe 385 millioner kroner. 

  • Skoleområdet mangler 228 millioner kroner
  • Daginstitutioner skal bruge 78 millioner kroner
  • Pleje, ældre og handicapboliger mangler 36 milloner kroner
  • Tre millioner mangler til sundhedsrelaterede aktiveter

 Inden for fritid og kultur er det samlede behov for vedligeholdelse opgjort til 68 milloner kroner:

  • Fritidsrelaterede opgaver har brug for 48 milloner kroner
  • Kultur, museer og biblioteker bør tilføres 20 millioner kroner

De såkaldte understøttende funktioner har et vedligeholdelsesbehov på 28 milloner kroner. Det dækker over administrationen, der mangler 20 millioner kroner, teknisk understøttelse skal bruge fire millioner kroner, mens offentlige toiletter, kirkegårde og P-kældre skal vedligeholdes for fire millioner kroner. 

Opgørelsen over behovet for vedligeholdelse i Odense Kommune er lavet på baggrund af vedligeholdelsesplaner, der fortæler hvornår og hvordan bygningsmassen i kommunen har brug for vedligeholdelse. Det kan for eksempel være en beskrivelse af, hvornår vinduerne skal males for at kunne holde længere.

Planen bliver opdateret hvert år, og det betyder også, at det samlede beløb vil vokse de kommende år. 

Samlet set vil indtægten fra Fjernvare Fyn altså godt kunne dække de umiddelbare behov for vedligeholdelse i Odense Kommune. 

Frem mod 2030 har et samlet byråd indgået en aftale om at finde i alt 1,8 milliarder kroner til modernisering af vuggestuer, børnehaver, plejehjem og skoler.