Sag om kørestol ændrer kommunal praksis

Handicappede i Odense får nu bedre sagsbehandling. Tildelingen af hjælpemidler lægges ind under samme forvaltning.

Årsagen til ændringen er sagen om Brian Damsgaard, som først fik afslag fra ældre- handicapforvaltningen på at bruge sin kørestol til sport.

Efter at sagen havde været omtalt på TV2Fyn, viste det sig, at det ikke var ældrehandicap forvaltningen der skulle behandle sagen.

Det var i stedet Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen, der tildeler hjælpemidler der skal bruges i fritiden.

Efter et møde i denne forvaltning har han nu fået lov til at indhente tilbud på en ny sportskørestol.

Samtidig ændres praksis, sådan at al tildeling af hjælpemidler til handicappede fremover hører under ældre- og handicapforvaltningen.