SDU skal nedlægge pladser

Syddansk Universitet skal lukke 515 studiepladser på bacheloruddannelserne, 28 professionsbachelor-pladser og 351 på kandidatuddannelserne.

Nedskæringer er resultatet af de forhandlinger, som universitetet i de seneste måneder har ført med Uddannelses- og Forskningsministeriet om dimensionering af de videregående uddannelser.

- Ministeriet har på forhånd udpeget de uddannelsesgrupper, der skal dimensioneres, og det er primært de humanistiske områder, der rammes. Det betyder, at vi har haft forholdsvis snævre rammer til at fordele beskæringerne på de enkelte uddannelser, siger rektor Henrik Dam fra SDU.

Reduktionen i studiepladser vil ske gradvist. Den sidste del skal være gennemført i 2020.

SDU anslår, nedskæringen, når den er slået fuldt igennem i 2024, kommer til at medføre en nedgang i omsætningen på uddannelser på 48 millioner kroner.

Sådan berøres campusbyerne

I Odense skal der nedlægges 403 studiepladser på bacheloruddannelser og 312 pladser på kandidatuddannelser.

I Sønderborg nedlægges 79 bachelorpladser og 12 kandidatpladser.

I Slagelse nedlægges 33 studiepladser på to bacheloruddannelser og 28 pladser på en professions-bacheloruddannelse.

I Esbjerg nedlægges 27 kandidatpladser.

I Kolding sker der ingen ændringer.

Et hårdt slag for de studerende

Syddanske Studerendes formand, Andreas Munk Jensen, er ikke i tvivl om hvad dimensioneringen kommer til at betyde:

- Det er et hårdt slag for de studerende, universitetet og regionen. De fremtidige studerende vil se frem til et væsentligt forringet uddannelsesudbud - og regionen vil se frem til et mindre udbud af dimittender, skriver Syddanske Studerendes formand, Andreas Munk Jensen på Facebook.

- Vi vil miste den diversitet der ellers har kendetegnet SDUs dimittender og som har bidraget til regionens innovationsevne og tværfaglige særegenhed, skriver Andreas Munk Jensen.

Fakta