Se billederne: Odense Å går over sine bredder

De seneste ugers massive regnvejr har flere steder fået Odense Å til at gå over sine bredder.

Ikke siden 1873 har marts været med så meget regn, som vi har fået i år.

De voldsomme regnmængder har flere steder fået Odense Å til at gå over sine bredder, ligesom der mange steder ligger vand på marker, boldbaner og lignende.

- Vi har fået henvendelser fra flere personer, som har konstateret, at flere vandløb går over bredden og skaber oversvømmelser, siger landinspektør Jan Hald Kjeldsen, der sidder i afdelingen erhverv og bæredygtighed i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Tre gange så meget regn

Med 102,7 millimeters nedbør på 18 dage er marts 2019 nu officielt den vådeste i 41 år, oplyser DMI.

- Her i marts 2019 har det indtil nu regnet cirka tre gange så meget som i en gennemsnitlig marts måned. Derfor er vi nødt til at acceptere oversvømmelser, siger Jan Hald Kjeldsen.

Normalt falder der 46 millimeter regn i marts.

Marts måned har allerede givet tre gange så meget regn som normalt. Ole Holbech

Kan leve med oversvømmede stier

I et land med omskifteligt vejr er regn et vilkår.

- Umiddelbart er der ikke meget at gøre ved vejret, men vi skal selvfølgelig indrette os på at denne type situationer vil opstå, siger Jan Hald Kjeldsen.

Sådan ser Odense Å normalt ud - altså med væsentligt mindre vand.

Det gøres ifølge ham ved at friholde arealer, som bliver oversvømmet. Det drejer sig om de vandløbsnære arealer – engene.

Gennem Odense løber Odense Å i en ådal, som afgrænser de arealer, der oversvømmes. Det har betydning for, at vandet ikke for eksempel når ud til store færdselsårer i byen.

- Det er primært stisystemer, der bliver berørt, når vi taler infrastruktur. Og det kan vi leve med, de forholdsvis få gange det giver anledning til at tage en omvej, siger landinspektøren.

En løbetur i Munke Mose var en våd fornøjelse mandag. Mikkel Skov Svendsen

Letbanebyggeri også under vand

Det er ikke kun i Odense Ådal, at regnen har efterladt spor. Flere steder i Odense ligger vandmasser på steder, hvor der bliver arbejdet på letbanen. 

Blandt andet på Ørbækvej ud for L.A. Rings Vej og ved krydset mellem Ørbækvej og Munkerisvej. 

Vandmasser ved krydset mellem Ørbækvej og Munkerisvej, hvor der arbejdes på letbanen.
Vandmasser ved krydset mellem Ørbækvej og Munkerisvej, hvor der arbejdes på letbanen.
Foto: Jakob Risbro

Odense Letbane oplyser til TV 2/Fyn, at vandmasserne ikke har betydning for arbejdet med at bygge på letbanen, og at vandet ikke gør skade på den kommende letbane. 

Odense Letbane oplyser, at det er byggefirmaerne, der står for tingene ude på pladserne, og så længe der ikke bliver meldt ind til Odense Letbane, at der er problemer med vandet, så har Odense Letbane ikke anledning til at spørge, om der er problemer på områderne med vandmasser.

Vandmasser ved krydset mellem Ørbækvej og Munkerisvej, hvor der arbejdes på letbanen.
Vandmasser ved krydset mellem Ørbækvej og Munkerisvej, hvor der arbejdes på letbanen.
Foto: Jakob Risbro
Vandmasser ved krydset mellem Ørbækvej og Munkerisvej, hvor der arbejdes på letbanen.
Vandmasser ved krydset mellem Ørbækvej og Munkerisvej, hvor der arbejdes på letbanen.
Foto: Jakob Risbro