Se kortet: På disse boligveje skal vanvidskørsel til livs

Odense Kommune foreslår tiltag mod bilister, der kører hasarderet, i ny handlingsplan. Se her, hvor og hvordan der vil gøres op med den farlige trafik.

Eksemplerne på vanvittig kørsel er talrige, og nogle gange har vanvidsbilismen alvorlige konsekvenser.

Derfor vil man nu sætte ind flere steder i Odense med tiltag, der skal bremse bilisterne og tage farten af trafikken. 

På 18 udvalgte veje, der er svært plaget af vanvidskørsel, vil man dæmme op for problemet.

Et af de udvalgte steder, hvor man ifølge en handlingsplan fra By- og Kulturudvalget vil sætte ind, er Nyborgvej.

Skibhusvej i fokus efter hasarderet kørsel

Her foreslås det, at man tillader en maksimal hastighed på 40 kilometer i timen og vejbump.

Det er dog langt fra det eneste sted, som By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune har i kikkerten i den nye plan.

I kortet kan du se, på hvilke strækninger Odense Kommune vil kommer vanvidskørsel til livs. De gule markeringer er strækninger, der løses, men som ikke er en del af den nyeste handlingsplan, de blå markeringer er veje, politiet vil øge deres kontrol, mens de røde markeringer er en del af handlingsplanen. Kan du ikke se kortet, klik her.

Eksempelvis er også Skt. Klemens Vej nævnt som et indsatsområde. Her foreslår man 30 kilometer i timen og såkaldte pudebump.

Og hvis handlingsplanen træder i kraft, vil vanvidsbilister, som den 21-årige svensker, der kørte med mellem 130 og 160 kilometer i timen på Skibhusvej sidste år og fik fem måneders fængsel, være fortid.

Vanvidsbilisme

På den nordlige del af den befærdede vej, vil man nemlig tage tre forskellige fartdæmpende metoder i brug.

Man vil indføre 40 kilometer i timen med bump, nye deleheller, ligesom at eksisterende krydsningsheller bevares, og der etableres nye bump ved dem, hvor det er muligt.

Yderlige politikontrol

Ud over de 18 steder, hvor man vil lave konkrete fartdæmpende tiltag, er der også en række fokuspunkter i byen, hvor politiet ifølge handlingsplanen, vil være mere til stede.

Her kan nævnes et eksempel som Middelfartvej.

Samme vej, som for kort tid siden lagde baner til, at en ung mand tordnede afsted med 140 kilometer i timen, inden han senere blev anholdt.

Det vil i alt koste Odense Kommune 11 millioner kroner at etablere forhindringer for vanvidskørsel på de 18 udvalgte strækninger.