Se video: Effektiv fælde - rotter bliver spiddet

Efter massive rotteproblemer med rotter pilende rundt i skolegården, har Hunderupskolen i Odense nu taget det endelige opgør med rotterne.

Som led i en klar plan om at sikre skoleelever, kældre samt kloakkerne, har man ved hjælp af højteknologiske rottefælder udryddet samtlige rotter i kloaknettet under skolen. Og den tendens vinder indpas i skoler over hele landet

- På trods af, at Hunderupskolen har fået etableret et helt nyt kloaknet under skolen, så er det alligevel lykkes rotterne at grave sig op via en brønd, og derved få fri adgang til skolegården. Derfor besluttede vi i samarbejde med kommunen, at vi ved hjælp af højteknologiske rottefælder ville blive rotterne kvit en gang for alle, og det er vi nu i gang med, forklarer Ralf Lindensparre, der er pedel på Hunderupskolen.

Bekæmpelsen har ifølge Ralf Lindensparre vist sig særdeles effektiv, og Hunderupskolen er nu rottefri i kloaknettet under skolen. 

Efter massive problemer med rotter pilende rundt i skolegården har Hunderupskolen i Odense nu taget det endelige opgør med rotterne.

 

Det har kostet 240 rotter livet. Der er nu installeret to fælder som lukker af ud mod det store offentlige kloaknet på Sønder Boulevard og dræber de rotter, der forsøger at komme ind under skolen.

- Ud over, at det selvfølgelig først og fremmest handler om skolebørnenes sikkerhed, fordi rotter på grund af dødeligt smitsomme sygdomme er farlige for mennesker, så er der også en økonomisk gevinst ved at udrydde alle rotter i kloaknettet. Rotterne ødelægger ikke længere vores kloaknet, som vi for få år siden har renoveret.  Samtidig er der ikke længere en risiko for, at de kommer ind i bygningerne og gør skade for millioner af kroner, siger Ralf Lindensparre.  

 

 
 

 

Den intelligente rottebekæmpelse har resulteret i, at kommuner, forsyningsselskaber, boligselskaber, fødevarevirksomheder, hoteller, hospitaler  over hele landet, er lykkes med at udrydde rotteproblemer uden brug af gift.

Den effektive bekæmpelse har også givet genlyd på skoler over hele landet.

Den danske virksomhed, Wisecon A/S, der er verdens førende inden for intelligent bekæmpelse af rotter, melder om en markant stigning i antallet af folkeskoler, der effektivt vil udrydde rotterne på skolernes område.