I det fynske folks tjeneste

Seniorordning til dagplejerne i Odense

Odense Kommune og dagplejernes fagforening, FOA, har indgået aftale om en seniorordning for dagplejere, som skal få flere til at blive i arbejde længere.

Dagplejere i Odense får seniorordning

Aftalen betyder, at dagplejere, der er fyldt 60 år kan passe tre børn, men få løn for pasning af fire.

I dagplejen er det ikke muligt for medarbejderne at gå ned i tid. Med den ny aftale forsøges det at aflaste dem ved at de skal passe færre børn.

- Jeg håber, ordningen vil bidrage til at vi kan fastholde flere af vores ældre, stabile medarbejdere, siger Rådmand Jane Jegind.

En dagplejer kan søge om seniorordningen, når hun er fyldt 60 år og får en ledig plads.

Derudover skal hun opfylde en række kriterier, som danner grundlag for en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Blandt kriterierne er stabil arbejdsindsats og vedkommendes helbred.