Sikkerhed: Nye tiltag på Frederiksgade

Øget bevågenhed fra politiet og nye tiltag i Frederiksgade i Odense skal afbøde de negative effekter ved den ændrede infrastruktur i midtbyen.

Odense Kommune iværksætter nu to initiativer for at øge sikkerheden i Frederiksgade. Initiativerne skal sænke hastigheden og øge opmærksomheden blandt cyklisterne.

I uge 11 udvides den eksisterende 30 km/t-zone på Georgsgade og Christiansgade til også at omfatte den såkaldte 2-1 strækning på Frederiksgade.
Herudover vil der blive optegnet stiplede linjer ved cykelbanernes ophør og overgang til 2-1 strækningen.
 
Fyns Politi har desuden givet tilsagn om, at give Frederiksgade en øget bevågenhed den kommende tid.
 
- Lige nu er der ikke en gangbar løsning, der samlet set løser den trafikale udfordring i Frederiksgade. Det er derfor vigtigt, at vi sammen forsøger at afbøde konsekvenserne af Thomas B. Thriges gades lukning og tager et fælles ansvar for at passe på hinanden, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind i en pressemeddelelse.

Frygt i Frederiksgade

Forleden blev 703 underskrifter afleveret på rådmand Jane Jeginds kontor i By- og Kulturforvaltningen, som har ansvaret for trafikafviklingen i byen.  

- Vi har fået sat fokus på, at der er alt for meget tung trafik i den her lille smalle gade, siger Gitte Hermansen, der afleverede underskrifterne og er beboer i Frederiksgade.

Fra 1. marts er antallet af busser i gaden øget med yderligere 65 busser om dagen.

Dét har fået beboerne til at frygte mere kaos og flere ulykker.