I det fynske folks tjeneste

Sjældent overskud hos fynske Delbing

HD Ejendomme, der har boliger for 4,4 milliarder kroner, forventer at blive solgt i indeværende år.

HD Ejendomme, der er ejet af den tidligere modemand Heine Delbing, har de seneste fem år mistet over 800 millioner kroner.

Men sidste år vendte udviklingen, og selskabet kom ud af regnskabsåret 2015 med et overskud før skat på 92 millioner kroner.

Fratrukket værdireguleringen på selskabets ejendomme, der er vurderet til 4,4 milliarder kroner, blev resultatet på 66 millioner kroner.

De seneste fire år har selskabet løbende forbedret driften og udlejningen af boligmassen.

En væsentlig del af indtjeningen stammer dog også fra HD Ejendommes salg af ejendomme for 1,2 milliarder kroner sidste år som led i selskabets økonomiske sanering.

Ejendommene er stort set solgt til de bogførte værdier.

HD Ejendomme forhandler i øjeblikket om et salg af selskabet til en ny ejer, og handlen forventes afsluttet i 2016. Ud over at selskabets ledelse forventer et overskud før værdireguleringer på et par hundrede millioner kroner, forventes salget også at styrke HD Ejendommes egenkapital.

Såfremt handlen med ny ejer mod forventning ikke gennemføres, har banken sikret kapital til selskabets drift året ud.