Skandalesag afslører: Højesteretsdom har åbnet ladeport for udenlandske konkursryttere

En dom fra Højesteret har igennem snart fire år givet udenlandske konkursryttere bedre muligheder for at undgå konsekvenserne af en konkurskarantæne i Danmark ved at gemme sig i udlandet. Tysk byggebagmand er to gange idømt konkurskarantæne, men står fortsat ikke på listen med mere end 4100 dømte konkursdirektører, fordi dommene ikke er blevet forkyndt for ham.

Der er noget galt i Danmark. I hvert fald, hvis man hører til dem, der mener, at udenlandske konkursryttere skal stoppes, hvis de snyder og bedrager i Danmark og efterlader sig et langt spor af ubetalte regninger til både staten og det store flertal af lovlydige virksomheder i landet.

En dom fra Højesteret har således åbnet en mulig ladeport for udenlandske konkursryttere, der kan undgå konsekvenser, hvis de er gode nok til at gemme sig, når de bliver idømt såkaldte konkurskarantæner, som ellers gerne skulle betyde, at de ikke længere må drive virksomhed i Danmark.

Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn har tidligere beskrevet, hvordan mere end 4100 personer i øjeblikket er underlagt en såkaldt konkurskarantæne, fordi de i forbindelse med en konkurs har handlet "groft uforsvarligt". Karantænen betyder konkret, at de ikke må sidde i ledelsen af en virksomhed, hvor de ikke selv hæfter for gælden.

Men konkursryttere fra udlandet har siden en dom i Højesteret i marts 2019 haft bedre muligheder for at undgå konsekvenser, når de bliver indkaldt til og bliver dømt i sager om konkurskarantæne.

Udenlandske konkursryttere skal ganske enkelt bare undgå, at indkaldelserne og dommene bliver forkyndt for dem i udlandet, og det er blevet markant nemmere efter dommen i Højesteret.

Dom åbner mulig ladeport

Det er fast retspraksis i Danmark, at både indkaldelser til retsmøder og domme skal forkyndes. I forhold til domme betyder forkyndelsen mere konkret, at man bliver informeret om en retslig dom eller afgørelse. Derefter har dømte personer typisk 14 dage til at beslutte sig for, om dommen skal ankes til en højere retsinstans.

I langt de fleste tilfælde sker forkyndelsen automatisk, fordi den tiltalte person selv møder op i retten og modtager dommen.

I sager om konkurskarantæne mod personer fra udlandet opstår problemet, når konkursrytterne bliver indkaldt til selve sagen om konkurskarantæne i skifteretten eller når de ikke møder op i retten og dommene derfor efterfølgende skal forkyndes for dem.

I de tilfælde sender skifteretterne sagerne videre til Enheden for Udlandsforkyndelse på Frederiksberg, men her har man igennem snart fire år været udfordret af dommen fra Højesteret.

I kendelsen fra marts 2019 afgjorde Højesteret, at en sag om konkurskarantæne skulle gå om, fordi en indkaldelse til skifteretten ikke var blevet forkyndt korrekt for direktøren i den konkrete sag, der opholdt sig i udlandet.

Mere skelsættende var det dog, at Højesteret kom frem til, at en sag om konkurskarantæne ikke er en civil sag. Det betyder nemlig, at den ikke falder ind under den såkaldte forkyndelsesforordning, som benyttes til forkyndelse mellem EU-landene.

Siden dommen har Enheden for Udlandsforkyndelse derfor haft svære ved at forkynde indkaldelser til sager om konkurskarantæne i udlandet.

Administrerende dommer og leder af udlandsforkyndelsen, Søren Hafstrøm, peger på, at sager om konkurskarantæne i stedet f.eks. skal sendes til forkyndelse via Udenrigsministeriet.

- Der er ikke nogen tvivl om, at afgørelsen fra Højesteret har besværliggjort forkyndelsesprocessen, fordi vi ikke længere kan benytte den mere enkle og smidige mulighed for forkyndelse i EU-landene via forordningen.

Byggeskandale afslører smuthuller

Afsløringen af ladeporten for udenlandske konkursryttere kommer i forlængelse af en serie af artikler og tv-indslag i Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn, der har afdækket en byggeskandale på Fyn, hvor den bedrageridømte tysk-tyrkiske byggebagmand Osman Celik igennem en årrække har arbejdet for den nu tidligere formand for den fynske byggebranche, Dan Virkelyst Johansen, der ejer gulvfirmaet LH Gulve i Odense.

Osman Celik er ikke bare én, men to gange blevet idømt konkurskarantæne. Alligevel står hans navn - ifølge Skifteretten i Odense - ikke på listen over de mere end 4100 karantænedømte direktører. Og det skyldes ganske enkelt, at dommene ikke er blevet forkyndt for ham, så man formelt set ikke kan være sikker på, at han overhovedet ved, at han er dømt i sagerne.

Skifteretten i Odense har oplyst, at den seneste dom mod Osman Celik er sendt videre til forkyndelse hos Enheden for Udlandsforkyndelse på Frederiksberg, og at Osman Celik vil blive registreret på listen over karantænedømte direktører, når dommen er blevet forkyndt for tyskeren.