I det fynske folks tjeneste

Skidt start for indsats for kontanthjælpsmodtagere

En særlig indsats for at  få kontant- og starthjælpsmodtagere i job eller uddannelse er kommet skidt fra start i Odense. Projektet NY CHANCE TIL ALLE er efter det første år langt fra målsætningen.

Odense Kommune har svært ved at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde eller uddannelse

Projektet NY CHANCE TIL ALLE blev iværksat af Folketinget og begyndte i sommeren 2006. I Odense er 2.591 personer på kontant- eller starthjælp omfattet af projektet, der har som målsætning at få mennesker, der har været uden for arbejdsmarkedet i et år, tilbage i enten uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

Mange etniske danskere

Målsætningen for projektet var, at 25 procent af målgruppen skulle i gang med enten et job eller en uddannelse. Men resultaterne efter det første af de to projektår, viser at kun ni procent af deltagerne i Odense er kommet i arbejde eller uddannelse. På landsplan har kommunerne fået 13 procent af deltagerne i arbejde.

I følge Odense Kommune skyldes de dårlige resultater dels at Odense tidligere har gjort en begrænset indsats for aktivering og opkvalificering, og dels at målgruppen i Odense i høj grad består af mennesker med en anden etninsk baggrund end dansk.

Gang i aktiveringen

Heller ikke i forhold til selvforsørgelse er projektet vellykket. Kun seks procent af deltagerne er blevet selvforsørgende i løbet af det første år - mod ni procent for alle landets kommuner. 

Derimod går det godt med at få deltagerne aktiveret i Odense. 25 procent er kommet i aktivering, men der er dog stadig et stykke op til målsætningen om at deltagerne skal være aktiveret i 40 procent af tiden.

Projektet løber til sommeren 2008, og Odense Kommune forventer at resultaterne vil blive noget bedre ved projektets afslutning.

Læs mere om NY CHANCE TIL ALLE