I det fynske folks tjeneste

Skod smøgerne: Odense skal være røgfri by

Nogen vil nok mene, at det lyder lige vel optimistisk, men Odense Kommune mener faktisk, at odenseanerne skal være nærmest røgfrie i 2030.

Det skal være slut med at ryge i Odense i 2030. Foto: Morten Grundholm

Ingen børn og unge og kun to procent af de voksne i Odense ryger i 2030.

Sådan lyder den ambitiøse vision, som et enigt Sundhedsudvalg i Odense Kommune torsdag aften har besluttet at anbefale byrådet at vedtage.
 
I Odense begynder ni unge under 18 år at ryge hver uge. Samtidig skyldes næsten hver femte kræfttilfælde tobak, ligesom hver fjerde dødsfald kan relateres til rygning. Rygning er uden sammenligning den enkeltstående risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden, lyder det i en pressemeddelelse fra kommunen.
 
Ambitionen er, at der i 2025 ikke er børn og unge, der ryger i Odense. Samtidig skal antallet af rygere i Odense over 16 år nedbringes fra 17 procent til to procent i 2030.

Indsatserne for at nå målet vil spænde vidt. Der vil blandet andet blive iværksat konkrete forebyggelsesindsatser stilet mod børn og unge, der målrettes tilbud til familier og gravide, ligesom der igangsættes en særlig hjælp og støtte i forhold til udsatte borgere og boligområder. Indsatserne vil således både være af forebyggende og behandlende karakter.
 
- Rygning er den enkeltstående risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden. Og når vi gør en aktiv indsats i forhold til at nedbringe antallet af rygere, vil det også være med til gøre op med uligheden i sundhed, siger formand for Sundhedsudvalget Brian Dybro (SF). 

Læs også Jonas smøger den stadig: Jeg falder ned - og afstresser

 En ting er at vedtage et ambitiøst mål. En anden ting er at føre det ud i livet. Den opgave har politikerne erkendt, at de ikke kan løfte alene. Sundhedsudvalget vil derfor invitere en bred kreds af samarbejdspartnere, virksomheder og foreninger til at deltage i opgaven.
 
- Samarbejdet med byens borgere og alle dem, der har betydning for vores sundhed, er af meget stor betydning. Det er derfor helt afgørende, at visionen om et røgfrit Odense i 2030 indfries i samarbejde med borgere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patientforeninger, sundhedsaktører med flere, for ellers når vi ikke i mål, siger næstformand for Sundhedsudvalget Claus Houden (Venstre).
 
- Politisk sætter vi alle sejl til, for der er så meget at vinde ved at gøre Odense røgfri – både for den enkelte og for fællesskabet, og Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen, og det hjælper visionen til, siger Brian Dybro.

FAKTA

  • Hvert fjerde dødsfald kan relateres til rygning, og i Odense svarer det til 421 dødsfald om året.
  • Rygere, der ryger 15 eller flere cigaretter hver dag, lever i gennemsnit 8-10 år kortere end personer, der aldrig har røget.
  • Rygere, der ryger mindre end 15 cigaretter hver dag, lever i gennemsnit fem år kortere end personer, der aldrig har røget.
  • Der er hver uge i Odense ni unge under 18 år, der begynder at ryge.
  • Næsten hver femte kræftsygdom relaterer sig til tobak
  • På gymnasierne er der 12 procent daglige cigaretrygere. På erhvervsuddannelserne er 37 procent daglige cigaretrygere.
  • 17 procent af alle odenseanere over 16 år ryger, og jo lavere uddannelsesniveauet er, des flere rygere
Kilde: Odense Kommune