Skole var for usikker til undervisning - koster kommunen 21,5 millioner kroner

Blandt andet millioner øremærket brandsikkerhed på plejehjem flyttes for at kunne renovere Næsby Skole.

Det bliver en dyr omgang for Odense Kommune, at Næsby Skole tidligere på året måtte lukkes i en periode. 

Af By- og Kulturudvalgets dagsorden for tirsdag fremgår det, at udgifterne i forbindelse med renovering og flytning af elever vil koste godt 21,4 millioner kroner - helt præcist 21.407.820 kroner. 

Nu skal politikerne så tage stilling til, hvordan man vil finansiere den udgift. 

Næsby Skole blev lukket den 24. august, da man under en renovering af skolen fandt ud af bygningens bæreevne mellem første og anden etage ikke var god nok og udgjorde en risiko for bygningen.

Beregninger fra flere forskellige rådgivere bekræftede, at sikkerheden ikke var stor nok til at have undervisning. Derfor modtager 4.-5. klasserne undervisning i skolens andre bygninger. I skolens lille skolegård er der opsat pavilloner, som er ved at blive klargjort til undervisning.

Eleverne i 6.-9. klasse måtte undervises i et kommunalt kursuscenter inden de efter efterårsferien permanent rykkede til Bellinge Idrætscenter, hvor de nu modtager undervisning.

Sådan så det ud, da Næsby Skole fik leveret pavilloner, som nogle elever nu modtager undervisning i.
Sådan så det ud, da Næsby Skole fik leveret pavilloner, som nogle elever nu modtager undervisning i.
Foto: Mikkel Skov Svendsen

Penge findes andre steder

Renoveringen af Næsby Skole bliver anslået til at koste cirka 9,2 millioner kroner, mens udgifterne til pavilloner, klargøring af Bellinge Idrætscenter og daglig bustransport af cirka 170 elever forventes at lande omkring 12,1 millioner kroner. 

For at finde de 21,4 millioner kroner foreslår By- og kulturforvaltningen at omprioritere og fremrykke samlet 6,4 millioner kroner fra "Skolernes genopretning", der er en pulje af penge, der skal bruges på at renovere Odense Kommunes skoler.

Derudover vil forvaltningen finde 15 millioner kroner fra en bevilling til brandsikkerhed på plejehjem, som ifølge kommunen ikke bliver brugt. 

Brandsikringen på plejehjemmene har nemlig været billigere end forventet. By- og kulturforvaltningen vil derfor flytte de overskydende kroner til puljen af penge, der skal bruges til at renovere skolerne i kommunen. Det er dog uden at gå på kompromis med brandsikkerheden på plejehjemmene, fastslår forvaltningen.

Ifølge By- og kulturforvaltningen bliver konsekvenserne ved den omprioritering dog, at andre skoler, der eksempelvis skulle have renoveret tag, gulve eller ventilation, ikke kan få det gjort.