I det fynske folks tjeneste

Skolebestyrelser raser over flere skolebesparelser

Udsigten til yderligere besparelser på skoleområdet har fået Odenses skolebestyrelser til sammen at sende et protestbrev til politikerne.

00:25

1 af 2

De odenseanske skolebestyrelser har fået nok.

De varslede besparelser på 71 millioner kroner på børn- og ungeområdet har fået dem til at sende et protestbrev til de ansvarlige politikere.

De mener, at de kommende, massive besparelser på skoleområdet i Odense Kommune vil få store konsekvenser for elevernes trivsel og læringsmuligheder.

Derfor mødtes bestyrelsesformændene for de odenseanske skoler søndag for at skrive et brev til de politikere, der nu står overfor at skulle gennemføre besparelserne.

- Vi bliver nødt til at gøre opmærksom på, at vi synes, det er et problem. For hvis ikke vi gør det, så ruller det jo bare, siger Trine Simonsen, der er bestyrelsesformand på Tingkærskolen.

Brevet er ment som en opsang til politikerne, men også til forældrene på de odenseanske skoler.

- Vi, kun bestyrelsesformænd, kan jo ikke rykke det helt store billede. Vi bliver nødt til at have alle med, så de kan forstå det inde i Odense Kommune - at det er nok, siger Trine Simonsen.

I oplægget til besparelserne skal skolerne i Odense til næste år spare 26 millioner kroner, og i alt skal der i Børn- og Ungeområdet spares 71 millioner kroner - oveni i de seneste års hårde tider på området. 

- Vi har været ualmindeligt hårdt ramt i de senere år, siger Else Worm Jørgensen, der er skolebestyrelsesformand på Enghaveskolen.

04:36

Skolebestyrelserne på de 36 folkeskoler i Odense raser over de planlagte besparelser på Børn- Og Unge-området. Derfor mødtes bestyrelsesformændene her til aften på Tingløkkeskolen for at forfatte et protestbrev, der skal sendes til de ansvarlige politikere.

Luk video

Her er det åbne brev, som skolebestyrelserne har sendt til den ansvarlige politikere i Odense Kommune:

Åbent brev til politikerne i Odense

I løbet af de seneste seks år er det odenseanske skolevæsen gået fra at være gennemsnitligt finansieret til nu at ligge helt i bunden blandt sammenlignelige kommuner[1]. Samtidig er der vedtaget en skolereform, stillet krav om bedre inklusion, ændret strukturer ad flere omgange og så videre.

I vinters erkendte borgmesteren, at der var et problem, og foreslog at sætte kommuneskatten op. Men nu er det meldt ud, at der ikke kommer flere midler til skolerne, der kommer færre.

Vi har fra forældreside gjort, hvad vi kunne for at forklare politikerne, hvor alvorligt det står til med skolerne. Store grupper af børn mistrives, så det får varige konsekvenser for dem – og for vores samfund. Børn, der ikke får støtte, hvis de har vanskeligt ved at læse eller andre faglige udfordringer. Konflikter, der løber løbsk, fordi ingen voksne har tid til eller ansvar for at tage hånd om dem. Børn fra voldsramte hjem eller familier med misbrugsproblemer, som ingen hjælp får, fordi inklusions- og AKT-vejledning er skåret væk.

Utidssvarende undervisningsmaterialer, som ikke passer til fagenes mål. Computere fra sidste årti. Forfaldne lokaler, dårligt indeklima. Ringe muligheder for vikardækning, store klasser, færre fagtimer. Flere timer med pædagoger i stedet for lærere – mere ”fri” tid og mindre fagundervisning. Ikke en lærer (voksen) til hver klasse i alle timer; bygninger som ikke giver mulighed for at samle to klasser, så der er klasser uden underviser/voksen. Alt sammen bidrager til ringere undervisning og dårligere faglige resultater. På specialskolerne erstattes fagligt, uddannet personale med uuddannede pædagogmedhjælpere.

I en tid, hvor en nyskabende reform kunne give mulighed for at tænke nyt og åbne skolen op mod det omgivende samfund. Hvor eleverne kunne opleve en mere spændende, mere varieret skoledag. Men hvor der ikke er tid, ikke er kræfter, og ikke er opbakning.

Det er nedslående, og det er oprørende.

Politikerne har konsekvent nedprioriteret børn- og ungeområdet i mere end et halvt årti. Og det har de gjort med åbne øjne. Vi har fra skolebestyrelsernes side sørget for at sikre at politikerne kender konsekvenserne af deres beslutninger, vi har holdt debatmøder, vi har skrevet kvalitetsrapport, vi har givet høringssvar, vi har inviteret til dialog.

Politikerne i Odense Kommune mener måske at det er den dårlige økonomis skyld, omprioriteringsbidraget, de mange arbejdsløse, manglen på højindkomstborgere. Det er givetvis også sandt. Men det er ikke hele historien. For politik er at prioritere, og det er at skabe grundlaget for et godt og velfungerende velfærdssamfund. Politikerne har nedprioriteret velfærdssamfundet[2], og de har ikke i rette tid skabt grundlaget for det.

Vi afviser ikke, at det kan være en gevinst for Odense at det gamle sår gennem byen heles, og at der bygges stort og flot. Vi afviser ikke at der er brug for investeringer for at skabe grundlag for vækst. Men når det sker på bekostning af de opvoksende generationer, så ender det hele med at blive værre, ikke bedre. Vores børn og unge bør tænkes ind som en helt central del af vækststrategien. Sparer vi på børnene, bliver udgiften større sidenhen.

Odenses politikere må træde i karakter nu og tage beslutninger, der er ægte fremsynede. Odense Kommune er en af de kommuner der har det højeste ”mindreforbrug” - altså bruger mindre end de har råd til. De må stoppe med at bruge færre penge, end de har[3], de må ophøre med at fritage virksomheder fra at bidrage til den fælles kasse[4], de må finde kreative måder at skaffe midler til at finansiere vores fremtid. Det er der bred opbakning til blandt Odenses borgere.

Fra skolebestyrelsernes side står vi klar til at bidrage med viden og med innovative løsninger. Vi vil virkelig gerne vores børn og unge i vores fælles folkeskole. Vil politikerne?

[1]Odense Kommune brugte i 2015 56.386 kr. per elev. København og Aarhus brugte godt 65.000 kr. Det er 16 procent mindre per elev. Se http://www.odense.dk/om-kommunen/statistikker-og-regnskaber/statistik/6-by-nogletal/6-by-noegletal-2015
[2]I perioden 2012 til 2014 har Økonomiudvalget og By- og kulturudvalget fået tilført henholdsvis 362 og 612 mio., mens Ældre- og handicapudvalget og Børn- og ungeudvalget i samme periode har mistet henholdsvis 176 og 491 mio. kr. Se http://www.odense.dk/om-kommunen/statistikker-og-regnskaber/statistik/odense-i-tal/odense-i-tal-2014, s. 19.
[3]Se http://jyllands-posten.dk/indland/ECE8595062/der-er-sparet-16-mia-kr-paa-boernehaver-plejehjem-og-folkeskole/ . Ifølge KORA var beløbet 217 mio. kr. i 2014, se https://www.foa.dk/~/media/Faelles/PDF/Rapporter-undersoegelser/2014/Analyse%20af%20kommunernes%20underforbrug%202013%20pdf.ashx
[4]Odense har valgt at fritage virksomheder fra byggesagsgebyr og en række andre afgifter, på trods af at der ikke er belæg for at det afholder virksomheder fra at slå sig ned i Odense. Det giver en ekstraudgift til kommunen på 100 mio. kr. over fire år. Se http://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/slut-med-byggesagsgebyr-i-odense. Mon ikke virksomhederne ville foretrække at der var ordentlige forhold for deres medarbejderes børn?

Her er brevet, som skolebestyrelserne i Odense har sendt forældre til børn i Odenses skoler.

NY VIRKELIGHED FOR FOLKESKOLEN I ODENSE – VI FORÆLDRE MÅ TAGE STILLING!

Byrådet planlægger igen massive besparelser for folkeskolen. Hvis de vedtages, har vi en helt ny virkelighed for folkeskolen i Odense. 
● Vores børn kan sidde i klasser med helt op til 40 elever
● Vores børn får færre faglige timer på skemaet (fx dansk og matematik) og mere understøttende undervisning
● 70 procent af vores børns understøttende undervisning planlægges af pædagoger og ikke lærere
● Vores børn kan ikke få tilbudt en vikar i alle de timer, hvor der er behov for det - Vores børn må sidde alene i klasserne eller bliver sende dem hjem fra skole
● Børn, der har behov for støtte, mister den
● Betydelige nedskæringer for vores børn på specialskolerne i Odense
Skolebestyrelserne i Odense vurderer, at denne ’Nye virkelighed’ vil få store konsekvenser for elevernes læringsmuligheder og trivsel. Vi forudser omfattende konsekvenser både på kort og lang sigt.
Vi har nu igennem flere år råbt politikerne op, været i dialog med dem og forelagt dem saglig dokumentation fra folkeskolernes hverdag. Men et flertal i byrådet med borgmesteren i spidsen melder fortsat tilbage ’Folkeskolen – og velfærden i Odense – må betale til vækstdagsordenen i disse år’. Byrådet prioriterer sine midler til By- og Kultur og lader de kommunale institutioner betale prisen.
Vores vurdering er, at politikerne ikke lytter til skolebestyrelses politikker og: DET HER GÅR IKKE OVER, FØR FORÆLDRENE SIGER STOP! 
Vi opfordrer derfor til:
● Skriv til den politiker, du stemmer på, og tilkendegiv din mening.
● Kontakt forældrene på dit barns årgang og igangsæt initiativer
● Kontakt skolebestyrelsen på din skole og tilbyd din hjælp og dine ideer 
● Bliv medlem af Facebook-gruppen: Flere penge til folkeskolen i Odense og hjælp os med at arrangere tiltag som kan råbe politikerne op.
LAD DIN STEMME BLIVE HØRT, KÆMP FOR EN UDVIKLINGSDAGSORDEN FOR VORES FOLKESKOLE OG SIG STOP, SAMMEN MED OS.
Med venlig hilsen Skolebestyrelserne i Odense