I det fynske folks tjeneste

Skoleforhandlinger igang i Odense

Torsdag morgen tog Odenses byrådspolitikere hul på en ny runde forhandlinger om skolestrukturen.

Jane Jegind, Venstre, Mai Henriksen og Steen Møller, de Konservative mødtes torsdag med rådmand Stina Willumsen om skolerne

Venstre og de Konservative var torsdag til møde med Børn- og Ungerådmand Stina Willumsen, SF.

Hun fremlagde et forslag, der betyder lukning af fem skoler:

  • Humlehaveskolen
  • Højstrupskolen
  • Tornbjerg Skole
  • Ejbyskolen
  • Lumby eller Stige Skole

I forhold til det første forslag, der blev fremlagt op til budgetlægningen i efteråret overlever Spurvelundsskolen og Skt. Klemensskolen.

Skoler samles

Vestre Skole, Hunderupskolen og Åløkkeskolen bliver samlet til én ny  Centrumskole dog med forskellige adresser.

Det betyder, at Vestre Skole omdannes til Ungeskole for de ældste elever fra Vestre, Hunderup og Åløkkeskolen.

At Åløkkeskolen fortsætter som børneskole (0.-6.klasse)

Og at Hunderupskolen omdannes til børneskole for 0.-6. klasser i det nye samlede skoledistrikt som i dag udgør Vestre Skole og Hunderupskolens skoledistrikter.

Borgerlige trækker på det

Rådmand Stina Willumsen gik igang med forhandlingerne med troen på at dette forslag kan samle et bredt flertal i byrådet.

Men Venstre og de Konservative er ikke udelt begejstrede.

De mener blandt andet ikke, der kan blive tale om at lukke Lumby Skole og ser ingen grund til at omdanne Hunderupskolen til en børneskole.

Stine Willumsen vil ikke kommentere de borgerliges meldinger:

- Jeg forhandler ikke i pressen, siger hun.