Skoleklasser for talenter reddet

Idrætsklasserne på Hjalleseskolen og Provstegårdskolen for talenter fortsætter efter sommerferien.

 Undervisningsministeriet har onsdag godkendt forsøget med idrætsklasser for talenter i 7. ? 9. klasse for en fem-årig periode.

Team Danmarks Eliteklasser optager elever på baggrund af deres sportslige niveau, og den tidligere undervisningsminister Tina Nedergaard(V), meldte ud, at det var i strid med loven og at forsøget skulle stoppe. Men nu har undervisningsministeriet altså alligevel godkendt forsøgsordningen.

- Vi har i løbet af det sidste halve år kæmpet hårdt for idrætsklasserne overlevelse. Så jeg er meget tilfreds med, at undervisningsministeren i dag har sikret, at alle idrætsklasserne for talenterne fortsætter efter sommerferien, siger Carl Holst, formand for Region Syddanmark.

Formålet med forsøgsgodkendelserne er ifølge ministeriet at give idrætstalenter mulighed for at udvikle deres idrætstalent i et miljø, hvor der en fælles forståelse for det at dyrke idræt på et højt niveau, og undervisningsministeren siger i den forbindelse.