I det fynske folks tjeneste

Skoleleder undgår racismesag for muslim-udtalelse

Statsadvokaten vil ikke rejse en racismesag mod en skoleleder fra Odense efter muslim-udtalelse.

Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland har sluttet racismesagen mod skoleleder Birgitte Sonsby fra Ejerslykkeskolen i Odense. Der bliver således ikke nogen straffesag mod hende.

Birgitte Sonsby havde den 1. oktober 2012 samlet op mod seks elever af anden etnisk herkomst end dansk på sit kontor for at give dem en irettesættelse. De gad ikke se en bestemt film i en vikartime.

I den forbindelse sagde hun til eleverne, at hun var "skide træt af muslimer og tosprogede, der hele tiden ødelægger undervisningen for andre børn".

En af årsagerne til at droppe sagen skyldes ifølge statsadvokaten, at udtalelse kom efter, at eleverne ikke gad se en film.

- Jeg har som begrundelse for at indstille efterforskningen lagt vægt på, at det må anses for tvivlsomt, om udtalelsen kan anses for at være fremsat offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds, siger statsadvokat Jan Reckendorff.

Sagen blev anmeldt til politiet af en far til en af eleverne. Han ønskede dog senere at trække anmeldelsen tilbage.

Dermed ligner det et endeligt punktum i sagen, oplyser advokaturchef Lars Ole Pedersen fra anklagemyndigheden ved Fyns Politi.

- Faren kan formelt set klage over afgørelsen til Rigsadvokaten, men da faren tidligere har meddelt, at han ønsker at trække anmeldelsen tilbage, går jeg ud fra, at statsadvokatens afgørelse bliver den endelige afgørelse på sagen, siger han.

Det er en udbredt misforståelse, at man kan trække en anmeldelse tilbage med den virkning, at politiet og anklagemyndigheden så holder op med at interessere sig for sagen, forklarer advokaturchefen.

- Langt de fleste sager om overtrædelse af straffeloven er offentligt påtalt, hvilket vil sige, at det er anklagemyndigheden, der afgør, om der skal rejses en straffesag, siger Lars Ole Pedersen.