Skoleledere i skole

A. P. Møller Fonden har givet fem millioner kroner til styrkelse af ledelserne på alle Odenses 35 folkeskoler.

Projektet skal gøre skoleledelserne i stand til at klare de nye opgaver, der følger med skolereformen og er i høj grad et ønske fra lederne selv.

Forskning har vist, at god ledelse øger skolebørns læring og trivsel og samtidig viser en undersøgelse fra Skolelederforeningen, at 59% af skolelederne betragter skolereformens nye krav til ledelsen som yderst udfordrende.

Derfor skal 33 skoleledere og 80 afdelingsledere fra Odenses skoler snart i gang med et forløb, der handler om rådgivning, udvikling og netværk.