Skoler får nej til forsøg med karakterer i 7. klasse

Syv skoler i Odense får nej til deres forslag om at lave forsøg med karaktergivning i 7. klasse.

I dag får eleverne i Folkeskolen deres første karakterer i 8. klasse sammen med en såkaldt uddannelsesparathedsvurdering. Men efter at Næstved Kommune har fået lov til at lave forsøg med karakterer i 7. klasse, har syv folkeskoler i Odense henvendt sig til Odense Kommune for at få lavet et lignende forsøg i Odense. 

I følge de syv skoler er formålet med forsøget at skabe dialog med elever, forældre og lærere om elevernes faglige resultater.

Men forslaget bliver afvist af Børn- og Ungeforvaltningen i Odense. 

Forvaltningen henviser til en undersøgelse om unges motivation og læring fra Center for Ungdomsforskning, der viser, at karaktergivning kun virker motiverende på de elever, der i forvejen klarer sig godt i folkeskolen. Resten af eleverne er enten upåvirkede eller klarer sig dårligere, når der bliver givet karakterer, viser undersøgelsen. 

Samme resultat viser en svensk undersøgelse fra 2012. Undersøgelsen konkluderer, at kun seks procent af eleverne præsterede bedre efter at der blev indført karaktergivning i en 6. klasse i Göteborg.

- Skolerne skal i stedet arbejde med et nuanceret og bredt perspektiv på evaluering af elevernes kompetencer, hedder det i svaret fra Børn- og Ungeforvaltningen til de syv skoler.