Skoler sender endnu et brev til Odense Kommune

Endnu et åbent brev er på vej fra skolebestyrelserne i Odense til Odense Kommune. Skolerne er stadig dybt bekymrede for de økonomiske rammer.

Repræsentanter for næsten samtlige skolebestyrelser var mandag aften igen samlet, og her blev de enige om at sende endnu et åbent brev til byrådet i Odense Kommune.

- Siden vores første brev er der intet, der tyder på, at politikerne har tænkt sig at finde flere ressourcer, siger skolebestyrelsesformand på Hunderupskolen, Troels Vinding Petersen.

En række skoler har afvist at godkende budgetterne, og skolebestyrelserne er stadig bekymrede for de økonomiske ramme, der er for skolerne.

Siden 2010 er der beskåret cirka 250 millioner kroner på skoleområdets årlige budget, og Odense Kommune ligger betydeligt lavede end både de øvrige fynske kommuner og landets øvrige store byer i det beløb, der tildeles pr elev.

- Vi fortsætter vores kamp for at få flyttet de her ting og få flere ressourcer til skoleområdet, når der skal lavet nyt budget til sommer, siger Troels Vinding Petersen.

Skolebestyrelserne har hørt politikernes argumentation om, at der skal skabes vækst, før der kan blive råd til en bedre folkeskole, men de ønsker handling nu.

- Vi synes, det er skuffende, at vores børn ikke er en del af vækststrategien, siger Troels Vinding Petersen.