Skolestart uden faste klasser

De nye elever på Hunderupskolen i Odense ved endnu ikke, om de skal gå i 0. A, B eller C. Det er helt bevidst fra skolens side. Eleverne skal nemlig vurderes ekstra, inden den endelige klassesammensætning bliver bestemt.

Normalt ved eleverne på forhånd, hvilken klasse de skal gå i, men i år ved de nye elever på Hunderupskolen endnu ikke, hvem de skal dele klasselokale med, de næste 10 år

Mere harmoniske klasser

- Vi vil gerne have at klasserne på en årgang er så ligelige og harmoniske som muligt og derfor deler vi dem op i seks hold, og først ved efterårsferien laver vi den endelige klassedeling, fortæller Tom Bager, der er skoleleder på Hunderupskolen.

Eleverne er foreløbig delt op i seks forskellige farvegrupper. Disse farvegrupper vil veksle med hinanden i begyndelsen af skoleåret.

Forebygge mobning

Eleverne vurderes både fagligt og socialt. Senere vil skolen finde den mest harmoniske klassesammensætning. Det er håbet, at denne model bliver en fordel både for skolen og eleverne i hele skoleperioden.

- Vi håber, at det vil være med til at reducere mobning og at en mere harmonisk klassedeling kan virke forebyggende, siger Tom Bager.

Men uden klasser har eleverne har brug for et tilhørsforhold, og her kommer farverne børnene til hjælp. Den gule gruppe forbliver sammen, den grønne, den røde osv. Og den løbende skiften i farvekombinationerne sikrer, at alle børn lærer hinanden at kende.

- Jeg synes, at det er en fin ordning og jeg tror de kommer til at passe bedre sammen i klasserne, siger Anne Brøchner, der er mor til Anne fra gul gruppe.

Besøg Hunderupskolens hjemmeside