Skovrejsning syltet i budgetforlig: - Vi kommer til at sende mere skov væk fra Odense

Odense har en nedfældet vision om at blive landets grønneste kommune. Alligevel har Odense Byråd i budgetforliget for 2024 ikke afsat én krone til ny skovrejsning.

Der var ikke mange penge at dele ud, da politikerne i Odense Byråd torsdag forhandlede et budget for de kommende år på plads. Men der blev fundet mange millioner til både kollektiv trafik og pæne velfærdsløft på en række områder.

Til gengæld blev der ikke afsat mange penge til at indfri kommunens egen vision om at blive Danmarks grønneste storby inden 2030 – blandt andet ved at fordoble arealet for skov og natur i kommunen.

By- og Kulturudvalget havde ønsket, at der blev afsat 20 millioner kroner til opkøb af arealer til ny skov og to millioner til plantning af erstatningsskov. Men i stedet for at afsætte penge, besluttede byrådet, at By- og Kulturudvalget i løbet af næste år skal udarbejde en model for, hvordan man får mere såkaldt puljeskov.

- Det er desværre ikke blevet mere realistisk, at vi indfrier ambitionen og får fordoblet vores arealer med skov og natur inden 2030 med dette budget, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

Fredskov forsvinder

Odense Kommune har store problemer med at finde nye arealer til skov, og problemerne bliver ikke mindre de kommende år. Både i Tietgenbyen, hvor Novo Nordisk har meldt sin ankomst, og langs den nye Vestfynske jernbane er der fredskov. Det er uvist om Novo Nordisk skal fælde eller vil bevare skoven i Tietgenbyen, men langs den nye jernbane er der mange træer, der kommer til at lade livet. De skal erstattes i forholdet en til to, og det betyder, at der samlet bliver behov for omkring 150 hektar med ny skov Odense Kommune.

Byrådets ambition fra 2022 om mere skov og natur

Skov flyttede til Greve

Men da kommunen i hvert ikke til næste år kan opkøbe nye arealer til skov, risikerer erstatningsskoven at skulle rejses andre steder i landet. 

I januar kunne TV 2 Fyn fortælle, at to hektar fredskov fældet på Facebooks grund i Tietgenbyen, var blevet genrejst i Greve på Sjælland, fordi Odense Kommune ikke selv kunne finde areal til erstatningsskoven. Og rådmanden er klar over konsekvenserne af, at der ikke i år er afsat penge til skov.

- Vi skal være klar over, at når vi fælder skov i Odense de kommende år, så kommer vi til at rejse skov andre steder i landet. Men selvom vi så får mindre skov i Odense, så er det jo stadig godt for klimaet på landsplan.

- Men skov fyldte ikke noget i budgetforhandlingerne i år. Fokus lå på nogle meget tunge poster omkring velfærd og kollektiv trafik. Men vi må da håbe, at der kan afsættes penge de næste år, mener rådmand Søren Windell.

Lovede løsning

By- og Kulturforvaltningen har kun til opgave at skaffe arealer til skov, mens det er Klima- og Miljøforvaltningen, der har til opgave at indfri ambitionen om at fordoble skov- og naturarealerne i Odense.

Klima- og miljørådmand Tim Vermund (S) er da heller ikke glad for, at der ikke blev afsat penge til ny og mere skov i Odense.

- Nogle gange ønsker man sig mere, end man får, og vi er jo politikere med mange ønsker og visioner. Men når man ikke kan få de penge, man ønsker, må man forsøge at være dygtige, siger klima- og miljørådmand Tim Vermund.

Da TV 2 Fyn i januar omtalte, at fredskoven fra Tietgenbyen var blevet genrejst i Greve var flere politikere hurtige ud og krævede sikringer mod gentagelser. Tim Vermund (S) var én af dem, der krævede handling.

- Vi er nødt til at forlange, at der skal plantes træer for de træer, der bliver fældet, og det vi vil kigge ind i, sagde han i januar.

I dag mener rådmanden, at kommunen skal være dygtige gennem fundraising.

- Derfor har vi ansat tre projektmedarbejdere, der gennem fundraising skal forsøge at finde penge til skovrejsning gennem blandt andet fonde og EU, siger rådmand for Klima- og Miljøforvaltningen Tim Vermund (S).

Rådmanden har samtidig en forhåbning om at fældet skov i Odense, kan erstattes af skov i andre fynske kommuner, i stedet for at skoven ender i Greve på Sjælland.