I det fynske folks tjeneste

Skriv under eller mist pengene: Politiker vil kræve at foreninger værner om danske værdier

Hvis frivillige foreninger skal modtage kommunale kroner, skal det sikres, at deres værdier stemmer overens med de danske. Det mener De Konservative i Odense.

Står det til byrådsmedlem Tommy Hummelmose (th.) fra De Konservative, så skal foreninger såsom Søstre mod vold og kontrol som Kefa Abu Ras (tv.) står i spidsen for, forpligte sig til danske værdier, før de kan få penge fra Odense Kommune. Foto: Ken Petersen

Frivillige foreninger, der kæmper imod negativ social kontrol, skal selv under yderligere kontrol fra kommunen. Det mener De Konservative i Odense. 

Partiet foreslår, at frivillige foreninger skal erklære sig enige i en række danske værdier, før de kan få tildelt så meget som en eneste krone. Blandt andet vil de have foreningerne til at underskrive, at de accepterer sex før ægteskab, at homoseksuelle er lige så meget værd som heteroseksuelle og at kvinder selv må bestemme, om de vil bære tørklæde.

Helt konkret foreslår De Konservative, at foreningerne skal tilkendegive deres holdning til 12 konkrete spørgsmål.

De 12 spørgsmål

1. Er piger og drenge ligestillet og opfattes kønnene som ligeværdige fra fødslen?
 

2. Anderkendes pigers og kvinders ret til at bestemme over deres egen krop og deres egen seksualitet?
 

3. Accepteres sex før ægteskab og dét at have en kæreste?
 

4. Vægtes jomfruelighed som værende godt, skidt eller neutralt?
 

5. Er islam og homoseksualitet foreneligt, og anses homoseksuelle og heteroseksuelle som ligeværdige?
 

6. Anerkendes retten til selv at vælge sin partner uden hensyn til etnicitet/religion, og må muslimske kvinder indgå ægteskab med ikke-muslimske mænd uden dette får betydning for kvindens anseelse?

 

7. Anderkendes et absolut frit valg af religion? Vægtes andre religioner som ligeværdige med islam?

 

8. Anerkendes det fuldt ud, at kvinder kan fralægge sig tørklædet, og anerkendes kvinders frie ret til valg af påklædning, uden dette får betydning for kvindens anseelse eller status?

 

9. Tages der afstand for enhver brug af magt, vold og overvågning af familiemedlemmer?

 

10. Er kvinder fuldt ud ligestillet med mænd, og er det fuldt acceptabelt, at kvinder ønsker og gennemfører skilsmisse?

 

11. Accepteres dansk lovgivning fuldt ud i forbindelse med skilsmisse?

 

12. Accepteres fuld ligestilling mellem kvinder og mænd i ønsket om at få et job og tjene penge. 

Se mere

- De muslimske piger, der udsættes for negativ social kontrol, er i en meget sårbar position, og bare det at de tør sige, de har brug for hjælp, er en kæmpe overvindelse for dem. Det er helt på sin plads at spørge de her foreninger, om de har et værdigrundlag, som gør, at de faktisk kan hjælpe de muslimske kvinder, der har været udsat for kontrol, siger Tommy Hummelmose, der er byrådsmedlem og gruppeformand for De Konservative i Odense.

Læs også Negativ social kontrol i skolen: Drenge holder øje med deres søstre

Søstre mod vold og kontrol 

Forslaget kommer på bagkant af, at foreningen Søstre mod vold og kontrol har fået tilsagn om 1,5 million kroner i støttemidler fra Odense Kommune de næste tre år. I første omgang har de fået 500.000 kroner i 2021. 

Hvad er negativ social kontrol?

Der er tale om negativ social kontrol, når individet gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og ret til selvstændige valg angående eget liv og fremtid. Det gælder for eksempel den enkeltes selvbestemmelse over egen krop, frihed til at vælge venner, fritidsaktiviteter, religion, påklædning, uddannelse, kæreste eller ægtefælle. 

 

Kilde: Odense Kommune

Se mere

Foreningen arbejder selv for netop at bekæmpe negativ social kontrol - blandt andet i Vollsmose. 

Kefu Abu Ras, der er talskvinde for foreningen understreger, at hun ikke ville have noget problem med at underskrive de 12 spørgsmål, hvis det bliver nødvendigt.

- Når jeg kigger på de her 12 spørgsmål, så svarer det til vores egne værdier. Vi går ind for menneskers rettigheder, og at alle mennesker har ret til at bestemme over deres eget liv, deres egen krop, at de selv frit kan vælge deres partner, at de frit kan bestemme over deres egen påklædning og deres seksualitet, siger hun.

For Søstre mod vold og kontrol vil værditjekket ifølge Kefa Abu Ras være helt unødvendigt.

- Vi har et fantastisk samarbejde med Odense Kommune. Da vi fik vores bevilling, lavede vi resultataftaler, og vi evaluerer løbende med kommunen, så arbejdet mellem os og kommunen, mener jeg, er som det skal være, siger hun. 

Læs også Hana Mukhtar til kamp mod undertrykkelse

Politisk uenighed 

Hos Socialdemokratiet mener man, at forslaget om øget kontrol er alt for vidtgående. 

- Vi har i forvejen retningslinjer der siger, at vi ikke støtter aktiviteter der modarbejder ligestilling, demokrati og menneskerettigheder. Så jeg synes allerede, at vi er dækket godt ind, siger politisk ordfører Cæcilie Crawley.

De frygter, at flere regler kan afholde nye foreninger fra at starte op.

- Hvis vi gerne vil have så mange foreninger som muligt, så skal vi fjerne de barrierer, der er. Og at indføre mere bureaukrati, er jo at sætte ekstra forhindringer op, lyder det fra Cæcilie Crawley.

- Mig bekendt har der ikke været eksempler på at folk har snydt, og at sætte et par krydser på nogle spørgsmål kan man jo også snyde med, tilføjer hun.  

Tommy Hummelmose, i Danmark har vi jo en høj grad af tillid til hinanden, så er det i virkeligheden ikke udansk, det I foreslår?

- Det er ikke nyt, at vi stiller krav til de foreninger, vi giver penge til. Det er helt normalt. Men det er første gang, vi giver penge til en forening der skal hjælpe muslimske kvinder, der har været udsat for negativ social kontrol. Det er helt på sin plads at vi stille og roligt spørger foreningerne, om de har et værdigrundlag der gør, at kvinderne kan føle sig trygge ved at henvende sig til dem. 

Forslaget fra de De Konservative skal behandles i Odense Byråd på næste byrådsmøde den 3. marts.