I det fynske folks tjeneste

Slag, bid og kvælertag: Børnehus i Odense får påbud

Riv, spyt, bid, slag og kvælertag er en del af dagligdagen blandt små børnehavebørn i odenseansk børnehave.

Personalet "har behov for at sove når de kommer hjem" og "sover dårligt", fremgår det blandt andet Arbejdstilsynets rapport. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/modelfoto

Børnehuset Niels Bohr i Odense er en ganske almindelig daginstitution med vuggestue og børnehave.

Men alligevel har Arbejdstilsynet nu givet institutionen et påbud for dårligt arbejdsmiljø.

Påbuddet gælder tre ansattes arbejde med pasningen af de mindste børnehavebørn – 19 i alt, fremgår det af påbuddet.

Læs også Hundehvalpe i fængsel giver indsat håb for fremtiden

Børnehuset Niels Bohr passer til daglig 22 vuggestuebørn, fordelt på to grupper og 44 børnehavebørn.

Under samtalerne har Arbejdstilsynet fået oplyst, at ansatte, der passer gruppen med de mindste børnehavebørn, efter en arbejdsdag ”ofte er grådlabile, har behov for at sove, når de kommer hjem, sover dårligt, er kortluntede både privat og på arbejdet og har en generel følelse af at være fyldt op”.

Desuden har ansatte svært ved at huske beskeder fra forældre, som bliver givet, når børnene bliver afleveret.

En opgørelse fra oktober sidste år viste, at de ansatte var udsat for 22 slag, 16 spark, 17 spyt, 6 bid, 3 riv i håret og 2 kvælertag.

Dagligt oplever personalet slag, spark, spyt og kast med genstande. Mindst én gang om ugen oplever de at blive bidt, hedder det i påbudsskrivelsen.

Om episoderne

Ledelse og ansatte har oplyst, at episoderne med vold forekommer over hele

dagen, men at der sker en forværring ved skift og i travle perioder.  

 

De ansatte har oplyst, at voldsepisoderne blandt andet forekommer i krav-situationer, i situationer, hvor de ansatte fysisk er tæt på børnene, eller i situationer, hvor ansatte er optagede af kontakt med andre børn.

 

Ledelse og ansatte har nævnt følgende konkrete voldsepisoder:

 

I et puderum med mange børn prøver en pædagog at få ro på børnene.

Herefter kommer et barn bagfra og slår og sparker pædagogen.

 

En pædagog sidder med et barn på skødet, og et andet barn kommer og

tager kvælertag på pædagogen.

Institutionens ledelse og ansatte oplyser, at cirka en tredjedel af børnene i pasningsgruppen har store sproglige vanskeligheder, og at halvdelen har motoriske og/eller sociale udfordringer.

Desuden har flere børn indlæringsmæssige udfordringer og kulturelle barrierer.

Læs også Pædagogerne er pressede, når du afleverer dit barn - nu sker der noget

Man fremhæver dog samtidig, at det især er tre børn, der fylder meget, og som er årsag til størstedelen af de registreringer, der har været for oktober 2019.

Skriftligt svar 

På grund af vinterferien har det ikke været muligt at træffe Mette Hviid Laustsen, dagtilbudschef, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune, men i et skriftligt svar skriver hun til TV 2/Fyn:

”Vi tager naturligvis altid påbud fra Arbejdstilsynet alvorligt. I samarbejdet mellem vores arbejdsmiljøkonsulent og ledelsen i børnehuset er der iværksat handlinger, der kan forebygge og håndtere de pågældende udfordringer. Børnehuset oplever, at det har ført til en positiv udvikling", skriver Mette Hviid Laustsen og tilføjer:

"Vi ønsker dog ikke yderligere at kommentere på det konkrete påbud, da det kan vedrøre specifikke børn og personaler i børnehuset”.

Baggrund for påbuddet

Ledelsen i Børnehuset Niels Bohr kan ikke redegøre for indholdet i Odense Kommunes voldspolitik. De ansatte er ikke bekendt med indholdet i voldspolitikken.

 

Børnehuset har ikke har en lokal voldsdefinition, og der er ikke en fælles holdning til, hvilken adfærd der er acceptabel. Det betyder, at vold bliver et individuelt problem i stedet for et fælles problem og ansvar.

 

Der sker en klar underregistrering. Det betyder blandt andet at ledelse og arbejdsmiljøorganisation ikke har det reelle billede og mulighed for at handle.

 

Der foretages ikke systematisk analysearbejde af hændelserne, men det er den fremtidige plan.

Arbejdstilsynet konkluderer, at arbejdet ikke er planlagt, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og at de ansatte risikerer at lide både fysisk og psykisk overlast.

Det bygger man blandt andet på et tilsynsbesøg i oktober og november sidste år og samtaler med ledelse og personale på stedet.

Institutioner skal ifølge Odense Kommunes voldspolitik registrere alle voldshandlinger og følge op på episoderne.

Men det fremgår af påbuddet, at det ikke sker systematisk i børnehuset.

Derfor skal institutionen nu frem til 15. juni arbejde for at forebygge fysisk og psykisk vold mod personalet.

00:40

Børnehuset Niels Bohr i Odense har fået et påbud fra Arbejdstilsynet for dårligt arbejdsmiljø.

Luk video